Labākās prakses

0
Labākās prakses

Projekts CyberPhish

Projekta ietvaros izstrādāti mācību materiāli, lai izglītotu dažādu jomu speciālistus un mudinātu viņus kritiski domāt kiberdrošībras jomā.

  • 10. janvāris, 2023. gads
0
Labākās prakses

IT Izglītības fonds – start(it)

IT Izglītības fonda mērķis ir popularizēt informācijas tehnoloģijas (IT) nozari skolēnu un studentu vidū kā perspektīvu nākotnes profesijas izvēlē un palielināt skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst programmēšanu pamatskolās, vidusskolās un augstskolās.

  • 21. jūlijs, 2022. gads
0
Labākās prakses

DigiBEST – biznesa vides digitālās transformācijas izpēte un veicināšana

Lai veicinātu un atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, piedāvājot risinājumus īstenot MVU digitālo transformāciju (DT) izmantojot modernās tehnoloģijas un jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības metodes, kā arī, lai veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmes veicināšanu Eiropā un tās reģionos, 2019. gada 1. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsāka  Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektu “Biznesa vides digitālā transformācija” (DigiBEST).

  • 11. maijs, 2022. gads
0
Labākās prakses

Integrētā komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par izstrādātiem digitālajiem risinājumiem un vairotu prasmes to izmantošanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2018.gadā uzsāka integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” īstenošanu, kas paredzēja, ka no 2018. līdz 2020. gadam tiks īstenotas plašas informatīvās un mācību aktivitātes, kuru ietvaros notika gan nacionāla, gan reģionāla līmeņa informatīvi pasākumi, gan arī digitālo aģentu tīkla izveidi, kura ietvaros tika veiktas 6000 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku (tai skaitā arī bibliotekāru, skolotāju, tiesu darbinieku), nevalstisko organizāciju pārstāvju mācības, lai tie spētu kvalitatīvāk sniegt zināšanas un atbalstu digitālo risinājumu lietošanā tiem klientiem, kuri pieraduši pakalpojumus saņemt klātienē.

  • 7. janvāris, 2022. gads
0
Labākās prakses

“Ventspils IT izaicinājums” (“Ventspils IT Challenge)

Ventspils Digitālais centrs organizē ikgadēju starptautisku IKT prasmju un zināšanu konkursu jauniešiem no trim Baltijas valstīm „Ventspils IT Challenge”. Konkurss katru gadu notiek rudenī un tajā tiek aicināti piedalīties skolēni no 1. līdz 12. klasei.

  • 7. decembris, 2021. gads
0
Labākās prakses

IKT nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena “Liepaja TechGirls”

Liepaja TechGirls ir vadošā digitālo prasmju mācību kopiena sievietēm Kurzemē ar mērķi izglītot un iedvesmot mūsdienu sievietes interesēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari, iedrošinot meklēt, veiksmīgi atrast un izmantot ikvienai piemērtotākās karjeras iespējas.

  • 7. decembris, 2021. gads
0
Labākās prakses

BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem

Projekts “BIBLIO – Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem” piedāvā bibliotēku nozares speciālistiem un citiem interesentiem, kuri vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē, pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai tās pielietotu inovatīvu pakalpojumu un risinājumu izstrādē.

  • 8. novembris, 2021. gads