Labākās prakses

0
Labākās prakses

Profesionālās izaugsmes prasmes — Īrijas piemērs

Programma “Prasmes profesionālajai izaugsmei” ir Īrijas valsts iniciatīva, kas piedāvā digitālo prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas darbiniekiem dažādās jomās. 

  • 25. janvāris, 2023. gads
0
Labākās prakses

Projekts CyberPhish

Projekta ietvaros izstrādāti mācību materiāli, lai izglītotu dažādu jomu speciālistus un mudinātu viņus kritiski domāt kiberdrošībras jomā.

  • 10. janvāris, 2023. gads
0
Labākās prakses

IT Izglītības fonds – start(it)

IT Izglītības fonda mērķis ir popularizēt informācijas tehnoloģijas (IT) nozari skolēnu un studentu vidū kā perspektīvu nākotnes profesijas izvēlē un palielināt skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst programmēšanu pamatskolās, vidusskolās un augstskolās.

  • 21. jūlijs, 2022. gads
0
Labākās prakses

DigiBEST – biznesa vides digitālās transformācijas izpēte un veicināšana

Lai veicinātu un atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, piedāvājot risinājumus īstenot MVU digitālo transformāciju (DT) izmantojot modernās tehnoloģijas un jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības metodes, kā arī, lai veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmes veicināšanu Eiropā un tās reģionos, 2019. gada 1. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsāka  Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektu “Biznesa vides digitālā transformācija” (DigiBEST).

  • 11. maijs, 2022. gads
0
Labākās prakses

“Ventspils IT izaicinājums” (“Ventspils IT Challenge)

Ventspils Digitālais centrs organizē ikgadēju starptautisku IKT prasmju un zināšanu konkursu jauniešiem no trim Baltijas valstīm „Ventspils IT Challenge”. Konkurss katru gadu notiek rudenī un tajā tiek aicināti piedalīties skolēni no 1. līdz 12. klasei.

  • 7. decembris, 2021. gads