Labākās prakses

0
Labākās prakses

IKT nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena “Liepaja TechGirls”

Liepaja TechGirls ir vadošā digitālo prasmju mācību kopiena sievietēm Kurzemē ar mērķi izglītot un iedvesmot mūsdienu sievietes interesēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari, iedrošinot meklēt, veiksmīgi atrast un izmantot ikvienai piemērtotākās karjeras iespējas.

  • 7. decembris, 2021. gads
0
Labākās prakses

BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem

Projekts “BIBLIO – Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem” piedāvā bibliotēku nozares speciālistiem un citiem interesentiem, kuri vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē, pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai tās pielietotu inovatīvu pakalpojumu un risinājumu izstrādē.

  • 8. novembris, 2021. gads