Profesionālās izaugsmes prasmes — Īrijas piemērs

Profesionālās izaugsmes prasmes — Īrijas piemērs

  • 25. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Programma “Prasmes profesionālajai izaugsmei” ir Īrijas valsts iniciatīva, kas piedāvā digitālo prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas darbiniekiem dažādās jomās. Programma ir atbalsts darba ņēmējiem, lai darbinieku apgūtu digitālo tehnoloģiju plašākas izmantošanas iespējas darbavietā. Programmas mērķis ir nodrošināt darba ņēmējiem digitālās prasmes, kas viņiem būtu nepieciešamas, lai gūtu panākumus pašreizējā amatā un arī, lai veiksmīgi pielāgotos mainīgajam darba tirgum. Programmu “Prasmes profesionālajai izaugsmei” īsteno SOLAS — Īrijas valdības Tālākizglītības un augstākās izglītības, pētniecības, inovācijas un zinātnes departamenta valsts aģentūra. 

Pamatinformācija un mērķi

“Prasmes profesionālajai izaugsmei” mērķis ir sniegt atbalstu mazāk aizsargātajām grupām Īrijas darba tirgū: tiem, kuriem ir vājas digitālās prasmes vai to nav vispār. Turklāt atbalstīt arī tos, kuriem ir nepieciešams pilnveidot digitālās prasmes profesionālajai izaugsmei. 

Programma palīdz darba devējiem apzināt iespējamos trūkumus savā uzņēmumā un veiksmīgāk sagatavoties dažādām pārmaiņām. Prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas tiek subsidētas. Īrijā programmu īsteno 16  mācību pakalpojumu sniedzēji.

Kāpēc tā ir labākā prakse? 

Īrijas iniciatīva nodrošina atbalstu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanā. Tā piedāvā veidu, kā MVU (kuriem darbinieku trūkuma dēļ bieži ir grūtības iesaistīties projektos) pilnveidot digitālās prasmes, kas dažādu nozaru darbiniekiem nepieciešamas, lai veiksmīgāk pielāgotos mainīgajam darba tirgum. Programmas ir pielāgotas dažādām vajadzībām un darba grafikiem.

Šīs iniciatīvas ietvaros pastāvīgi tiek piedāvātas jaunas mācību iespējas, lai atbalstītu darba ņēmējus, darba devējus un MVU. Programma atbilst politikas ietvaram nodarbināto personu prasmju pilnveidei.

Sākuma datums:
02/05/2018 22:00:00
Beigu datums:
04/08/2018 22:05:00
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Programmatūra
Mobilās lietotnes izstrāde
Tīmekļa attīstība
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Īrija
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Finansējuma tips:
Publisks
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva