Projekts CyberPhish

Projekts CyberPhish

  • 10. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Kiberdrošība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem digitālajā laikmetā. Informācija ir kļuvusi par vienu no vērtīgākajām lietām, strādājot ar milzīgiem datu apjomiem, uzlabojot saziņu digitālajā vidē. Ar vien vairāk digitālās iekārtas un informācijas sistēmas tiek pakļautas kiberuzbrukumiem. Saskaņā ar Eurostat datiem 2019. gadā 1 no 3 ES pilsoņiem ziņoja par kiberdrošību saistītiem draudiem; starp šiem uzbrukumiem pikšķerēšanas ir visizplatītākie.

Lai risinātu minētās problēmas, Altacom, SIA ir pievienojies Erasmus + finansētajā projektā “Aizsardzība pret pikšķerēšanas uzbrukumiem, ceturtās industriālās revolūcijas laikā” (CyberPhish). CyberPhish projekta mērķis ir izstrādāt mācību materiālu, lai izglītotu augstskolu studentus, pedagogus, universitātes darbiniekus, izglītības centrus, biznesa sektoru (darba devējus un darbiniekus), kā arī mudinātu viņus kritiski domāt kiberdrošības jomā. Īpašs uzsvars tiks likts uz pikšķerēšanas drošības risku atpazīšanu un reaģēšanu uz tiem.

Pirmkārt, projekta ietvaros tika izpētīts, kā izmantot kritisko domāšanu un atpazīt pikšķerēšanas uzbrukumu, izmantojot psiholoģiskos aspektus. Pēc tam projekta partneri izstrādāja mācību programmu, e-mācību materiālus, apvienotu mācību vidi, zināšanu un prasmju pašnovērtējumu, zināšanu novērtēšanas sistēmas simulācijas studentiem un citiem lietotājiem, lai novērstu pikšķerēšanas uzbrukumus. Projekta rezultāti ir pieejami 5 valodās – latviešu, angļu, igauņu, lietuviešu un grieķu.

Projekta konsorciju veido 6 partneri, tostarp Viļņas universitāte (projekta koordinatore) no Lietuvas, Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB (Malta), Dorea izglītības institūts WTF (Kipra), valsts iestāde “Informācijas tehnoloģiju institūts” (Lietuva), Tartu Universitāte (Igaunija) un SIA Altacom (Latvija).

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Kipra
Igaunija
Latvija
Lietuva
Nīderlande
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks