“Ventspils IT izaicinājums” (“Ventspils IT Challenge)

“Ventspils IT izaicinājums” (“Ventspils IT Challenge)

  • 7. decembris, 2021. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

No 2015. gada Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldību organizē ikgadēju konkursu “Ventspils IT izaicinājums”. Tā mērķis ir raisīt skolēnos interesi par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, un tās popularizēt skolēnu vidū kā perspektīvu nozari karjerai, izaugsmei un turpmākajām mācībām. Konkursā tiek pārbaudītas zināšanas un prasmes radošā tehnoloģiju pielietošanā Baltijas valstu skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Konkursa ideja ir dot iespēju skolēniem pielietot tehnoloģijas dažādās dzīves situācijās, kā arī parādīt savu prasmi, pielietojot plaša spektra prasmes, risinot dažādus uzdevumus.

Konkurss tradicionāli tiek saistīts ar aktualitātēm nozarē, valstī un Eiropā un tehnoloģiju mijiedarbību ar šim aktualitātēm. Arvien vairāk sabiedrībā un izglītībā tiek uzsvērta tehnoloģiju mijiedarbība arī ar citām nozarēm. Šī mijiedarbība un tehnoloģiju atbildīga izmantošana tiek uzsvērta arī Eiropas Komisijas izvirzītajās prioritātēs. Tādēļ, ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzītās prioritātes Zaļās un Digitālās transformācijas veicināšanai, 2023. gada konkursa tēma tika cieši saistīta ar Eiropas zaļo kursu, kas sevī ietver tehnoloģiju izmantošanu videi draudzīgā veidā, un inovācijām tīru tehnoloģiju jomā.

Konkurss tradicionāli tiek organizēts rudenī divās kārtās un konkursa tēmas gadu no gada atšķiras. Lai piedalītos konkursa ir jāizveido 4 cilvēku komanda, kuru veido 3 skolēni un 1 pieaugušais, kurš var būt skolas pedagogs, kāda skolēna vecāks, krustvecāks, direktors vai kāds cits. Neklātienes kārtā skolēnu komanda risina žūrijas izstrādātos uzdevumus un uzdevumu risināšanai tiek dots vairāk kā mēnesis, kura laikā tiek organizētas arī tikšanās ar uzdevumu izstrādātajiem, kas palīdz atbildēt uz neskaidriem jautājumiem par uzdevumu izstrādi. Konkursa uzdevumi, sākot no 4. klases ir jāizstrādā un jāiesniedz angļu valodā, kas kalpo arī kā valodu treniņš. Pēc uzdevumu iesniegšanas tos izvērtē žūrija un uz finālu aicināti:

  • A grupas dalībnieki (1. – 3. klase) – 10 komandas  no Latvijas;
  • B grupas skolēni (4. – 6. klase) – 12 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas;
  • C grupas skolēni (7. – 9. klase) – 12 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas;
  • D grupas skolēni (10. – 12. klase) – 12 komandas i no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas.

Fināls tradicionāli tiek organizēts klātienē Ventspilī kā 2 dienu pasākums, ne tikai ar konkursu, bet arī ar iespēju iepazīt pilsētu, apciemot zinātnes centru VIZIUM un piedalīties meistarklasēs. Dalībniekiem tiek segtas transporta un uzturēšanās izmaksas. Naudas balvu fonds: 15 000 EUR.

Konkurss ir lieliska iespēja skolēniem gūt jaunu pieredzi, paplašināt redzesloku, apgūt jaunas zināšanas, iegūt jaunus draugus, kā arī apzināties IT jomas nozīmīgumu mūsdienās, un, protams, iegūt naudas balvu par savām zināšanām un erudīciju, ir lieliska pievienotā vērtība. Konkursa uzdevumus skolotāji var integrēt mācību procesā, jo tie apvieno dažādas tēmas un mācību jomas. Konkursā piedalās visu mācību jomu skolotāji, jo tēma ik gadu tiek izvēlēta tā, lai to būtu iespējams integrēt dažādu mācību jomu mācību programmās.

Šo gadu laikā konkursā ir piedalījušies vairāk kā 15000 bērnu un jauniešu no Baltijas valstīm. Tehnoloģiju konkurss “Ventspils IT izaicinājums” notiek, pateicoties Ventspils valstspilsētas  pašvaldības atbalstam. Konkursu organizē Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar uzticamiem partneriem un informatīvajiem atbalstītājiem: zinātnes centru VIZIUM, Ventspils Augstskolu, Ventspils valstspilsētas domes Izglītības pārvaldi, asociāciju “Langas į ateitį” (Lietuva), izglītības organizāciju “MTÜ Nuti-Võlur” (Igaunija) Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA), Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts Izglītības attīstības aģentūru.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Sīkāka informācija par konkursu pieejama šeit.

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
01/09/2016 00:00:00
Beigu datums:
31/12/2022 00:00:00
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Igaunija
Latvija
Lietuva
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks