Projekts Women4IT Latvijā – lai mainītu karjeru ir svarīgs atbalsts un kopiena

Projekts Women4IT Latvijā – lai mainītu karjeru ir svarīgs atbalsts un kopiena

 • 26. jūlijs, 2022. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

2022. gada jūnijā 53 jaunas sievietes absolvēja Latvijas Informācijas un komunikācijas Tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) organizētā projekta „Women4IT” mācību programmu, kuras ietvaros jaunām sievietēm vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuras tobrīd nekur nestrādāja un nemācījās, bija iespēja apgūt kādu no sešām digitālo darbu jomām un saņemt atbalstu karjeras attīstībai. Tas bija trešais un noslēdzošais posms Women4IT projektā, kur jaunās sievietes varēja apgūt mācību programmu, piedalīties karjeras dienās un apmeklēt atbalsta un iedvesmas seminārus, lai veidotu karjeru digitālajā jomā.

Women4IT mācību progammu Latvijā LIKTA īsteno sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). Šajā posmā dalībnieces mācības uzsāka martā un trīs mēnešu laikā apguva teorētiskās un prakstiskās zināšanas vienā no trīs piedāvātajiem darbu profiliem. Vispieprasītākais bija informācijas sistēmu testētājs un to apguva 20 dalībnieces, digitālo mediju speciālista profilu apguva 18 dalībnieces un projektu koordinatora profilu – 14 dalībnieces.

Mācību un projekta aktivitāšu īstenošana tiešsaistē deva iespēju programmā piedalīties sievietēm no visas Latvijas, tādējādi nodrošinot reģionālo vienlīdzību un atbalstu. Jānorāda, ka dalībnieču informēšanā aktīvi iesaistījās NVA karjeras konsultanti – 67% no kursu absolventēm pieteikties mācību programmai pamudinājuši tieši NVA speciālisti. Savukārt vēlme apgūt jaunas un aktuālas prasmes un iespēja mainīt karjeru uz IT jomu tiek minēti kā galvenie iemesli, kāpēc jaunās sievietes pieteikušās projektā.

Mācību pieeja

Lai veiksmīgāk izvēlētos mācību jomu un digitālo profilu ko apgūt, pirms kursu uzsākšanas sievietes novērtēja savas esošās digitālās prasmes un atbilstību dažādām profesijām ar speciāli izveidotu testu palīdzību. Testus, kurus iespējams atrast digitālajā platformā, LIKTA izveidojusi starptautiskas partnerības Women4IT ietvaros. Minētajā platformā ir pieejami ne tikai pašpārbaudes testi, bet arī infografikas un apraksti par katru digitālo profilu, lai jebkuram interesentam būtu iespēja iepazīties ar to kādi darba pienākumi katrā digitālajā profilā ir jāveic, kādas prasmes būtu jāpārvalda un kādām īpašībām jāpiemīt. Pēc dalībnieku atlases jaunās sievietes uzsāka trīs mēnešu ilgus mācību programmu izvēlētajā profilā.

Mācību programmas tika izstrādatas sadarbībā ar nozares ekspertiem un darba devējiem kopā ar pārējiem projekta starptautiskajiem partneriem. Kā būtisku vērtību, dalībnieces norādīja pasniedzēju profesionālo pieredzi un iespēju dalīties ar nozares aktuālāko praktisko pieredzi. Dalībnieces īpaši novērtēja iespēju mācīties tiešsaistē un no jebkuras vietas: “Mūsdienīgais mācību stils pierādīja, ka arī tiešsaistē mācības ir vērtīgas, ka esmu to tiešām apguvusi, nevis, pildot testu, atbildes atradusi internetā. Varēju mācīties no jebkuras vietas, arī skatīties ierakstos līdz galam neizprasto.” 77% no mācību absolventēm pēc kursu beigām uzskatatīja, ka mācības uzlabos viņu karjeras iespējas un pozīcijas darba tirgū, savukārt 94% no mācību absolventēm ieteiktu šo mācību programu citiem cilvēkiem.

Karjeras atbalsta pasākumi

Paralēli mācībām dalībniecēm bija iespēja saņemt atbalstu darba vietas atrašanai pēc mācību pabeigšanas. Visu mācību laiku dalībnieces individuāli strādāja kopā ar mentoru, kurš palīdzēja labāk sagatavoties nodarbinātībai, kā arī apmeklēja mentoringa seminārus, kuros nozares profesionāļi dalījās ar savu pieredzi un sniedza padomus kā  jaunajām sievietēm uzsākt karjeru digitālajos darbos. Kopumā tika organizēti 9 mentoringa semināri, kuros tika aplūkotas dažādas ar personīgo izaugsmi un karjeras veidošanu saistītas tēmas, kā savu mērķu apzināšanās, digitālā identitāte, mūžizglītības iespējas, darba meklēšanas stratēģijas, padomi, kā veidot CV un LinkedIn profilu u.c. Par vērtīgāko mentoringa semināru dalībnieces atzina “Kā sagatavoties darba intervijai?”, norādot, ka tas ne tikai sniedza praktiskus padomus un paņēmienus, bet arī iedvesmoja pārvarēt bailes un uzdrīkstēties. Dalībnieces norādīja, ka regulāras neformālas tikšanās ar citām dalībniecēm, mentoru un iedvesmojiešiem runātājiem, palīdzējušas uzturēt motivāciju mācību laikā, mudinājušas “izkāpt no savas komforta zonas” un iedvesmojušas vairāk uzņemties atbildību pašām par savas karjeras izveidi. Visaugstāk dalībnieces novērtēja mentora pieejamību un drošu vidi, kurā iespējams uzdot jautājumus un mācītītes, kā arī kopienu un jaunus kontaktus, kas radušies mācību progammas rezultātā. 90% dalībnieču šos seminārus ieteiktu arī citām jaunām sievietēm, kuras vēlētos uzsākt karjeru IT jomā.

Mentoringa semināri tika organizēti sadarbībā ar nozares speciālistiem un Nodarbinātības Valsts Aģentūras karjeras konsultantiem. Dalībnieces uzsvēra šādus galvenos ieguvumus no mentoringa semināriem:

 • “Esmu ieguvusi vairāk zināšanas par to kā veikt labākas izvēles savā karjerā.”
 • “Man ir labāka izpratne par darba meklēšanas stratēģijām.”
 • “Es jūtos pārliecinātāka par saviem mērķiem un kā tos sasniegt.”
 • “Es esmu labāk iepazinusi savas stiprās un vājās puses.”
 • “Es esmu ieguvusi labāku sapratni par iespējām un izaicinājumiem šodienas darba tirgū.”
 • “Semināri man ļāva drošā vidē darboties kopā ar citiem dalībniekiem.”

Dalībniecēm bija iespēja piedalīties arī Karjeras info dienās, kas tika organizētas sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un deva iespēju iepazīt izvēlētās profesijas darba aizkulises. Karjeras info dienas notika tiešsaistē un kopumā tās apmeklēja vairāk kā 50 meitenes, kuras vēlējas uzzināt par attiecīgā speciālista darba ikdienu, uzdevumiem, plusiem un mīnusiem, atalgojumu, izaugsmes iespējām un izaicinājumiem. Karjeras dienās ar savu pieredzi un organizāciju prezentācijām piedalījās pārstāvji no SIA TestDevLab, If P&C Insurance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC), Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, SIA Tet, SIA TVNET Grupa un Latvijas Informācijas un komunikācijas Tehnoloģijas asociācijas (LIKTA).

Lai veicinātu jaunu sieviešu iesaisti digitālajos darbos projekta ietvaros radīti rīki, kas pieejami arī plašākai sabiedrībai projekta platformā:

 • Digitālo darbu profili (angļu valodā astoņi)
 • Profilēšanas rīks – Zināšanu un prasmju novērtēšanas testi
 • Mācību ceļveži
 • Ceļvedis digitālo darbu pasaulē

Ceļvedis digitālo darbu pasaulē veidots gan jauniešiem, kas vēlas uzsākt savu karjeru IT nozarē un digitālajos darbos, gan uzņēmumiem un iestādēm, kas vēlas šādus jauniešus pieņemt darbā.

Pilnu Ceļvedi digitālo darbu pasaulē iespējams lasīt šeit.

Women4IT projekta video pieejams šeit.

Women4IT projekts (nr. 2017-1-094) tiek īstenots no 2019. gada deviņās Eiropas valstīs, Latvijā projekta ietvaros mācības ir notikušas piecās digitālo profilu jomās – informācijas sistēmu testētājs, datu analītiķis, digitālo mediju speciālists, datu aizsradzības speciālists, un projektu koordinators. Mācību programmu Latvijā ir absolvējušas 177 jaunas sievietes. Dalībnieču aptauja rāda, ka vairāk kā 75% mācību dalībnieču pēc programmas absolvēšanas ir uzsākušas digitālos darbu gan IT, gan citās nozarēs.

Mācības un karjeras atbalsta pasākumi Latvijā tiek organizēti īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

#Women4IT #womenintech #WomenInSTEM #digitalskills

Sākuma datums:
01/09/2018 00:00:00
Beigu datums:
31/01/2022 00:00:00
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Spānija
Grieķija
Malta
Lietuva
Īrija
Rumānija
Norvēģija
Beļģija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks