Projekts Women4IT (Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda)

Projekts Women4IT (Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda)

 • 15. oktobris, 2021. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” (projekts Nr. 2017-1-094) nodrošina praktisku atbalstu un apmācības jaunām sievietēm, lai veicinātu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

LIKTA ir projekta Women4IT vadošais partneris un projekts tiek īstenots deviņās Eiropas valstīs. Tas tika uzsākts 2018. gada 1. septembrī un projektu plānots īstenot līdz 2022. gada janvārim. Projekts tiek tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir jaunu sieviešu, kuras nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos. Projekta ietvarā tika plānots novērtēt vismaz 100 jauno sieviešu digitālās kompetences katrā no septiņām pilotvalstīm, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei darba tirgū.

WOMEN4IT projekta uzdevumi ir:

 • Veicināt jauniešu (15-29) nodarbinātību;
 • Mazināt IKT speciālistu trūkumu Eiropā;
 • Vecināt sieviešu iesaisti IKT profesijā un digitālajos darbos.

Projekta ietvaros tika izstrādāta platforma digitaljobs.women4it.eu, kurā apkopoti atbalsta rīki darba meklētājiem un cilvēkiem ar vēlmi sākt savu digitālo karjeru:

 • Darba profili – to apraksti, infografikas;
 • Pašnovērtējuma testi;
 • Ceļvedis digitālo darbu pasaulē, kurā apkopoti ieteikumi gan darba meklētājiem, gan uzņēmumiem, kas vēlas pieņemt darbā jauniešus.

Visi izstrādātie rīki bezmaksas pieejami jebkuram interesentam gan projekta laikā, gan pēc projekta noslēguma.

Projektā atbalstītie digitālie darbi
Projekta ietvaros tika izstrādāti astoņi digitālie darbu profili, no kuriem seši tika lokalizēti un pielāgoti Latvijas darba tirgus vajadzībām:

 • Digitālā mārketinga speciālists;
 • Projektu koordinators;
 • Informāciju sistēmu testētājs;
 • Datu aizsardzības speciālists;
 • Datu analītiķis;
 • Klientu apkalpošanas speciālists.

Jaunām sievietēm bija iespēja veikt digitālo prasmju novērtēšanas testus un izvērtēt savu atbilstību izstrādātajiem mācību profiliem, lai izvēlētos sev atbilstošāko mācību virzienu un pēc tam mācību kursos apgūt prasmes, kas nepieciešamas izstrādātajam darba profilam.

Projekta ietekme
Latvijā projekta ietvaros tika apmācības 125 jaunas sievietes, kas uz mācību uzsākšanas brīdi nekur nemācījās, nestrādāja un neapguva arodu. Mācību laikā kursu dalībniecēm tika sniegts mentoru atbalsts un rīkoti semināri ar nozares profesionāļiem, lai dalībnieces labāk sagatavotos nodarbinātībai, kā arī tika sniegts atbalsts darba vietas atrašanai pēc mācību pabeigšanas. Lai noskaidrotu mācību ietekmi uz jauno sieviešu izaugsmi – spēju atrast darbu pēc mācību noslēguma, tika veikta dalībnieču aptauja 2-3 mēnešus pēc mācību noslēguma, kurā atbildes sniedza 111 kursu absolventes. Aptaujas dati rāda, ka 73% no mācību dalībniecēm bija izdevies atrast jaunu darba vietu, tai skaitā pilnas un nepilnas slodzes darba vietu, uzsākt apmaksātu praksi, kļūt par pašnodarbinātajām, kā arī uzsākt savu uzņēmējdarbību. 76% no visām aptaujātajām jaunajām sievietēm, kas meklēja darbu tika uzaicinātas vismaz uz vienu darba interviju. Pēc divu mēnešu ilgajām mācībām dalībnieces atzina, ka, ja ir interese apgūt jaunas prasmes, un vēlme pašām mācīties un attīstīties, tad jaunu karjeru digitālājā nozarē uzsākt ir iespējams – 88% no aptaujātajām projekta dalībniecēm pārliecinoši atbildēja, ka kursi un atbalsta pasākumi noteikti esot uzlabojuši viņu iespējas atrast darbu.

 

 

Informācija tiešsaistē:
Sākuma datums:
01/09/2018T00:00:00
Beigu datums:
31/01/2022T00:00:00
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Spānija
Grieķija
Malta
Lietuva
Īrija
Rumānija
Norvēģija
Beļģija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks