Digitālā nedēļa

Digitālā nedēļa

  • 14. novembris, 2021. gads
  • 0 comments
Nacionālās iniciatīvas

Digitālā nedēļa ir nacionāla, ikgadēja informēšanas un motivēšanas izglītības kampaņa, ko organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Digitālā nedēļa Latvijā notiek 12 gadus. Kopā iepriekšējos 11 gados organizēti vairāk nekā 5500 klātienes un tiešsaistes pasākumi, kas pulcējuši vairāk nekā 350000 Latvijas iedzīvotāju.

Digitālās nedēļas ietvaros tiek organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kuru norisei var sekot līdzi interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiek visos Latvijas reģionos: skolās, bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Tāpat ir iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.

Eiropā Digitālā nedēļa notiek Eiropas All Digital week ietvaros un Eiropā šo nedēļu atbalsta DG EAC – Izglītības un Kultūras Direktorāts un Komisāre Maria Gabriel.

Nedēļas galvenais mērķis ir pievērst visas sabiedrības uzmanību digitālo prasmju nozīmībai , kā arī praktiski palīdzēt apgūt jaunas digitālās prasmes.

2021. gada nedēļas organizācijā iesaistījās vairāk kā 230 partneru- IKT uzņēmumi, Ministrijas, valsts iestādes, NVO un reģionālie koordinatori- pašvaldības, bibliotēkas, skolas, pieaugušo izglītības centri. Nedēļu visā Latvijā koordinē LIKTA un VARAM , sadarbībā ar galvenajiem partneriem – Latvijas IT Klasteri, LVRTC, TET, Microsoft Latvija un KISC.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas