Jau piecpadsmito reizi visā Latvijā norisināsies “Digitālās nedēļas” aktivitātes

Jau piecpadsmito reizi visā Latvijā norisināsies “Digitālās nedēļas” aktivitātes

 • 14. marts, 2024. gads
 • 0 comments

No 13. līdz 18. maijam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina ikvienu piedalīties “Digitālā nedēļa 2024” aktivitātēs. Dažādu pasākumu formātos visā Latvijā uzņēmumi un iedzīvotāji tiks aicināti attīstīt savas digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai, aktīvāk izmantojot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Izglītojošās kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt sabiedrības digitālpratību, bet arī pievērst uzmanību digitālajai identitātei, drošībai un kritiskajai domāšanai.

 Digitālā nedēļa tiek organizēta ALL Digital Weeks 2024 (#ADWeeks2024) ietvaros, un šogad tā Latvijā notiks jau 15. reizi. Digitālās nedēļas galvenie partneri kopā ar LIKTA ir DocLogix, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Tet, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Pasākumu organizēšanā iesaistījušies arī daudzi citi IKT nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas.

“Digitālās nedēļas 2024” ietvaros notiks virkne saistošu pasākumu un diskusiju, kam ikviens interesents varēs sekot līdzi LIKTA Facebook un citās interneta tiešraidēs.

 1. gadā Digitālās nedēļas laikā notiks šādas tematiskās dienas:
 • digitālās prasmes un mākslīgais intelekts – 13. maijs;
 • digitālie pakalpojumi un prasmes iedzīvotājiem – 14. maijs;
 • digitālās prasmes un risinājumi uzņēmējiem – maijs;
 • digitālās drošības diena – 16. maijs;
 • digitālās prasmes izglītībā – 17. maijs;
 • Muzeju diena – 18. maijs.

“Digitālā nedēļa Latvijā notiek jau 15 gadus un varam lepoties, ka ar katru gadu jūtam arvien lielāku Latvijas iedzīvotāju, uzņēmumu un organizāciju iesaisti Digitālās nedēļas aktivitātēs.  Arī šogad kopā ar reģionālajiem un nacionālajiem partneriem vēlamies vērst uzmanību uz tādām tēmām kā mākslīgais intelekts, digitālās prasmes un pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kiberdrošība, kā arī digitālās prasmes izglītībā. Šogad pirmo reizi Digitālā nedēļa norisināsies maijā un tematiskajām dienām pievienojas arī muzeju diena. Digitālās prasmes un tehnoloģijas ir mūsu nākotne, tāpēc aicinu ikvienu interesentu izmantot šo lielisko iespēju, lai paaugstinātu savas prasmes, uzzinātu ko jaunu, kā arī uzzinātu par iespējām un izaicinājumiem, ko mums šobrīd piedāvā tehnoloģijas, ” uzsver LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

“Digitālā nedēļa 2024” tiks atklāta 13. maijā, šī diena būs veltīta mākslīgajam intelektam, kas ķļūst arvien nozīmīgāks katra uzņēmuma un iedzīvotāja ikdienā. Kā mākslīgais intelekts mums palīdz un kādas prasmes mums nepieciešamas? Uz šiem jautājumiem varēs saņemt atbildes dažādos semināros, meistarklasēs un diskusijās.

“Mūsdienās reti kurš ir jāpārliecina par tehnoloģiju un arī mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām. Mākslīgais intelekts rada izdevību kvalitatīvi jaunā pakāpē risināt sabiedrībai būtiskus izaicinājumus virknē nozaru – veselības, klimata, drošības u.c., tostarp valsts pārvaldē. Lai valsts pārvalde spētu būt efektīvāka un vienlaikus sniegt arvien kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem, mākslīgā intelekta iespēju izvērtēšanai un ieviešanai ir jābūt katras iestādes  vadītāja darba kārtībā. Esam gandarīti, ka virkne iestāžu jau šobrīd pie tā strādā. No otras puses, šīm tehnoloģijām kļūstot pieejamākām un jaudīgākām, ir kritiski svarīgi, lai tās tiek veidotas un pielietotas uzticamā veidā, pasargājot sabiedrību un demokrātijas procesus no tehnoloģiju neatbilstošas pielietošanas. Šobrīd notiek darbs pie mākslīgā intelekta regulējuma izveides, vienlaikus arī mums kā sabiedrībai ir jābūt zinošiem un prasmīgiem gan tehnoloģiju pielietošanā, gan sevis pasargāšanā no to kaitnieciskas izmantošanas,” saka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.

 “Mēs ticam, ka veicināt izpratni par tehnoloģijām un to izmantošanu ir svarīgi jebkurā vecumā, sākot jau no agras bērnības. 2023.gadā sasniegts uzņēmuma uzstādītais ilgtspējas mērķis, nodrošinot vairāk nekā 33 000 personu dalību Tet rīkotajās un atbalstītajās izglītojošās aktivitātēs sabiedrības tehnoloģiju un digitālās drošības zināšanu veicināšanai. Mūsu platformā digitaladrosiba.lv ikviens, bet jo īpaši jaunākie interneta lietotāji, var uzlabot savas digitālās drošības prasmes un iemācīties pasargāt sevi digitālajā vidē. Savukārt, sadarbībā ar Riga TechGirls, iedrošinām sievietes pievērsties IT un tehnoloģiju nozarei, kas ir daudz radošāka un daudzveidīgāka, nekā sākotnēji varētu šķist. Apgūt digitālās prasmes nekad nav par vēlu – tās jāpilnveido nepārtraukti,” pārliecināts Tet galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks.

 1. maijs būs veltīts tēmaiDigitālie pakalpojumi un prasmes iedzīvotājiem”, kuras ietvaros būs iespējams uzzināt par nepieciešamajām prasmēm darba tirgū un pieejamajiem pakalpojumiem, kas var atvieglot iedzīvotāju, uzņēmumu un organizāciju ikdienu.
 1. maija galvenā tēma būsDigitālās prasmes un risinājumi uzņēmējiem”, kur fokuss būs uz uzņēmumiem pieejamo atbalstu dažādu procesu digitalizācijai, dažādiem digitālajiem rīkiem un risinājumiem, kas var kļūt par atbalstu uzņēmēja ikdienā.

“Digitālā transformācija ir kļuvusi par nozīmīgu faktoru biznesa izaugsmei un ilgtspējai. To apliecina arī Eiropas Savienības digitalizācijas programmā izvirzītie ambiciozie mērķi, kas paredz, ka līdz 2030. gadam vairāk nekā 90 % mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) būs ieguvuši pamata digitālās spējas. Tā kā MVU veido Eiropas ekonomikas mugurkaulu, to nodrošināšana ar būtiskiem digitāliem rīkiem ir izšķirošs konkurētspējas faktors. Tāpēc DocLogix komanda ir priecīga atbalstīt Digitālo nedēļu 2024 kā nozīmīgu iniciatīvu, kas palīdzēs Latvijas uzņēmumiem apgūt digitālās prasmes un ieviest inovatīvus risinājumus,” stāsta Žilvins Kazlausks, DocLogix direktors.

 1. maijs būsDigitālās drošības diena”, kuras ietvaros notiks dažādi tiešsaistes pasākumi ar uzsvaru uz kiberdrošību, kritisko domāšanu un aktuālajām digitālajām prasmēm, lai digitālajā vidē justos droši.

“Kiberuzbrukumu skaits gan iedzīvotājiem, gan organizācijām turpina pieaugt, tāpēc ir būtiski stiprināt iedzīvotāju izpratni par kiberhigiēnu un drošas digitālās saziņas un darījumu kārtošanas pamatprincipiem. Lai kādus drošības mūrus būvē organizācija, tie kritīs, ja iedzīvotājiem nebūs izpratnes par to, kā droši pārbaudīt personas identitāti digitālajā vidē, kā parakstīt dokumentus, kā atpazīt kiberdraudus e-pastā vai interneta vietnēs. Ir būtiski, ka šos drošības jautājumus neatstājam pašplūsmā, bet runājām, mācāmies, apmaināmies ar pieredzi un arī kļūdām, tāpēc LVRTC jau vairākus gadus Digitālās nedēļas laikā aktualizē drošības jautājumus. Arī šogad sadarbojoties ar CERT.LV organizēsim tiešsaistes pasākumu organizācijām par droša digitāla uzņēmuma darbības principiem,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

 1. maijs būs veltīts tēmai Digitālās prasmes izglītībā”, kuras ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar partneriem organizēs dažādus tiešsaistes pasākumus vecākiem, skolēniem un skolotājiem.

“Digitālā nedēļa ir lieliska platforma, kur aktualizēt digitālās transformācijas nozīmību un ietekmi arī uz izglītības jomu. Lai sabiedrība kopumā būtu sagatavota digitālā laikmeta izaicinājumiem un iespējām, kā arī nodrošinātu panākumus strauji mainīgajā pasaulē, ir būtiski attīstīt digitālās zināšanas un prasmes jebkurā izglītības posmā – skolās, augstākajā izglītībā, kā arī mūžizglītībā. Tāpēc šogad “Digitālās nedēļas 2024” ietvaros IZM ir sagatavojusi plašu un daudzveidīgu programmu, kas ietver gan digitālās lasītprasmes attīstīšanu skolā, gan augsta līmeņa digitālo prasmju apguves iespējas, kā arī saistošu informāciju pieaugušo izglītības programmu īstenotājiem digitālo prasmju apguves satura veidošanai” stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i. Ilze Saleniece.

Pirmo reizi “Digitālās nedēļas 2024” noslēdzošā diena – 18. maijs – būs veltīts Muzeju naktij, kurā Latvijas muzeji tiks aicināti atklāt iedzīvotājiem savos krājumos digitalizētās vērtības.

“Visus šos gadus, kopš Latvijā ik pavasari tiek rīkota Digitālā nedēļa, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) vienmēr uzņēmies šīs iniciatīvas galvenā partnera pienākumus saistībā ar Digitālās nedēļas norises koordināciju pašvaldību publiskajās bibliotēkās, kuras vienmēr piedāvājušas saviem lietotājiem gan dažādas digitālo prasmju apmācības, gan digitālo resursu iespējas.

Vēlamies paplašināt Digitālās nedēļas 2024 partneru loku, aicinot tajā iesaistīties arī Latvijas akreditētos muzejus. Šogad Digitālās nedēļas laikā norisināsies vēl viena Eiropas mēroga iniciatīva – Muzeju nakts. Tā kā KISC pārvalda valsts nozīmes informācijas sistēmu “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs”, mēs cieši sadarbojamies ne tikai ar bibliotēkām, bet arī ar muzejiem, un zinām, ka daudzi Latvijas muzeji gan tiešsaistē, gan klātienes ekspozīcijās interesantos un dažādos veidos piedāvā digitalizētas savā krājumā esošās kultūras un vēstures vērtības. Aicinām Latvijas muzejus izmantot šo iespēju un stāstīt gan par digitalizētajiem krājuma objektiem, gan par Muzeju nakts pasākumiem arī Digitālās nedēļas ietvarā!” saka Sandra Ozoliņa, Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietniece, Muzeju padomes locekle.

Papildus notiks arī dažādi kampaņas partneru organizēti daudzveidīgi pasākumi visos Latvijas reģionos – skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos.

Plašāka informācija par “Digitālās nedēļas” pasākumiem un iespējām pieteikties kā partnerim atrodama šeit, kā ar meklējot informāciju ar tēmturiem #eprasmes24 un #ADweeks24