Kas ir nacionālā partnerība

Kas ir nacionālā partnerība

Digitālo prasmju partnerība Latvijā ir iniciatīva, ar kuru valsts sektora, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares un nevalstisko organizāciju pārstāvji vienojās par sadarbību e-prasmju attīstības veicināšanā Latvijā, lai nodrošinātu stabilu  ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju personīgo attīstību un aktīvu pilsonisko sabiedrību. 

 

Digitālo prasmju partnerība Latvijā  darbojas kopš 2013. gada 18.  marta, kad ikgadējās E-prasmju nedēļas  oficiālajā atklāšanas pasākumā tika parakstīts sadarbības memorands par „E-prasmju partnerības” izveidi Latvijā. Memorandu parakstīja Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Interneta asociācija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Puses vienojās savstarpēji sadarboties, realizējot īstermiņa un ilgtermiņa aktivitātes sekojošu rīcības virzienu ietvaros:

  • izglītība atbilstoši darba tirgus prasībām;
  • jauniešu piesaiste IKT jomai;
  • interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un digitāls saturs;
  • sabiedrības izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību, e-iekļautība.

Puses apņēmās e-prasmju attīstībai Latvijā ievērot prioritāros virzienus, kas definēti tādos Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos kā Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2014-2020, Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs creation, LIKTA harta.

Latvijas “E-prasmju partnerības “  prioritātes tika atjaunotas un papildinātas 2017. gadā, pieņemot jaunu sadarbības memorandu.