Organizācija

0
Partneris

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

  • 11. aprīlis, 2022. gads
0
Partneris

Tet

Tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet rada risinājumus sabiedrības ikdienas vajadzībām gan darbā, gan mājās, nodrošinot plašu un uzticamu sakaru un izklaides pakalpojumu […]

  • 27. janvāris, 2022. gads
0
Partneris

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības izpildvara, lielākā no ES institūcijām. Tai ir tiesības ierosināt jaunus likumprojektus un citus normatīvos aktus.

  • 17. janvāris, 2022. gads
0
Partneris

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Centra misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.
Centra izveide saistāma ar 1997. gadu, kad valstī tika uzsākta bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrāde, uzkrāšana un izplatīšana.

  • 17. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, kā arī digitālās transformācijas jautājumos.

  • 16. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”

Ventspils Digitālais centrs ir pašvaldības publiska iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā un e-pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un e-pārvaldes risinājumu ieviešanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī veicināt izglītības, zinātnes un ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, uz zināšanām bāzētu nozaru attīstību, tehnoloģiski orientētu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un kvalitātes nodrošinājuma sistēmas uzlabošanu.

  • 7. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Liepaja TechGirls

Liepaja TechGirls ir vadošā digitālo prasmju mācību kopiena sievietēm Kurzemē ar mērķi izglītot un iedvesmot mūsdienu sievietes interesēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari, iedrošinot meklēt, veiksmīgi atrast un izmantot ikvienai piemērtotākās karjeras iespējas.

  • 7. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām.

  • 1. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Nodarbinātības Valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

  • 1. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālā komisija (LNK)

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada, un atbilstoši UNESCO Konstitūcijai 1992. gadā tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. UNESCO nacionālo komisiju pamatuzdevums ir nodrošināt katras dalībvalsts sadarbību ar UNESCO un pārstāvēt dalībvalsts intereses organizācijas darbā, kā arī īstenot UNESCO programmas un idejas attiecīgā valstī.

  • 24. novembris, 2021. gads