Organizācija

0
Partneris

Liepājas tehnoloģiju klasteris

Liepājas tehnoloģiju klasteri dibināja 2020. gadā Digitālo inovāciju parks (Liepājas pašvaldība, Sense Media, LSEZ, UPB) kopā ar Liepājas Universitāti un uzņēmumu Giraffe360.

  • 18. maijs, 2023. gads
0
Partneris

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mērķis ir palīdzēt augt uzņēmumiem, sākot no labas un perspektīvas idejas līdz pat pasaules līmeņa atpazīstamībai eksporta tirgos

  • 5. septembris, 2022. gads
0
Partneris

IT Izglītības fonds

Nodibinājums ir viens no veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem starp privāto un valsts sektoru, lai popularizētu IT nozari skolēnu un studentu vidū kā perspektīvu nākotnes profesijas izvēlē.

  • 19. jūlijs, 2022. gads
0
Partneris

Digitālo inovāciju parks

Biedrība ir izveidota ar mērķi apvienot klasterī IT nozares profesionāļus un interesentus, sekmētu Liepājas administratīvajā teritorijā inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī sabiedrības digitālo prasmju pilnveidi.

  • 7. jūlijs, 2022. gads
0
Partneris

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

ZRKAC ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu kā arī metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu.

  • 21. jūnijs, 2022. gads
0
Partneris

Cēsu Digitālais centrs

Cēsu Digitālais centrs ir Cēsu novada pašvaldības dibināts nodibinājums ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību.

  • 27. maijs, 2022. gads
0
Partneris

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

  • 11. aprīlis, 2022. gads
0
Partneris

Tet

Tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet rada risinājumus sabiedrības ikdienas vajadzībām gan darbā, gan mājās, nodrošinot plašu un uzticamu sakaru un izklaides pakalpojumu […]

  • 27. janvāris, 2022. gads
0
Partneris

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir Eiropas Savienības izpildvara, lielākā no ES institūcijām. Tai ir tiesības ierosināt jaunus likumprojektus un citus normatīvos aktus.

  • 17. janvāris, 2022. gads
0
Partneris

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Centra misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.
Centra izveide saistāma ar 1997. gadu, kad valstī tika uzsākta bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrāde, uzkrāšana un izplatīšana.

  • 17. decembris, 2021. gads