Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālā komisija (LNK)

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālā komisija (LNK)

  • 24. novembris, 2021. gads
  • 0 comments
Partneris

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada, un atbilstoši UNESCO Konstitūcijai 1992. gadā tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

UNESCO nacionālo komisiju pamatuzdevums ir nodrošināt katras dalībvalsts sadarbību ar UNESCO un pārstāvēt dalībvalsts intereses organizācijas darbā, kā arī īstenot UNESCO programmas un idejas attiecīgā valstī.

UNESCO LNK mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

UNESCO prioritāšu vidū ir informācijas pieejamības un zināšanu sabiedrības veidošana, digitālo prasmju, medijpratības un informācijpratības vecināšana, atvērto izglītības resursu izmantošanas sekmēšana, ētisko standartu izstrāde mākslīgā intelekta un tehnoloģiju jautājumos.

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Cits
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas