Digitālo inovāciju parks

Digitālo inovāciju parks

  • 7. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments
Partneris

2020. gada sākumā tika reģistrēta biedrība “Digitālo inovāciju parks”, kuru dibinājusi Liepājas pašvaldība, Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kā arī privātie partneri AS “UPB” un SIA “Sense Media”. Biedrība ir izveidota ar mērķi apvienot klasterī IT nozares profesionāļus un interesentus, sekmētu Liepājas administratīvajā teritorijā inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī sabiedrības digitālo prasmju pilnveidi.

Starp biedrības mērķiem ir arī veicināt intelektuālo tehnoloģiju, pilsētas tautsaimniecības izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, tostarp piedaloties Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, atbalstīt inovatīvas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu IT nozarē, veicināt starptautisko sadarbību un sadarbību starp pētniecības iestādēm un komercsabiedrībām, konferenču, sanāksmju un cita veida pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana.

  • IT iespēju platforma – kopā ar IT nozares pārstāvjiem veidojam mājaslapu, kas ļaus vienuviet atrast dažādu informāciju un iepazīt IT nozares nianses.
  • Apvienojam spēkus – aicinām apvienot spēkus – IT nozaru profesionāļi, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi – kopīgi sasniegsim jaunas virsotnes.
  • Pasākumi – darbojamies, lai notiktu daudz vairāk IT aktivitāšu un pasākumu – jaunākiem un vecākiem, iesācējiem un profesionāļiem.
  • Nozares reklāma – lepojamies un rādām mūsu vietējos IT uzņēmumus, profesionāļus un profesijas. Darām to gan Latvijā, gan ārpus tās.
  • Informācijas aprite – svarīgi, lai informācija ir pieejama un sasniedz īstos adresātus. Palīdzam virzīt informāciju un veidot jaunas sadarbības.
  • Prasmes un zināšanas – veicinām zināšanu apmaiņu un pieredzes nodošanu IT jomā. Palīdzam atrast kā un kuras IT prasmes iespējams apgūt Liepājā.

#DigIP

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Programmatūra
Mākslīgais intelekts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas