Eiropas Komisija

Eiropas Komisija

  • 17. janvāris, 2022. gads
  • 0 comments
Partneris

Eiropas Komisija pārstāv ES kopējās, pārnacionālās intereses. Tās galvenie uzdevumi ir virzīt uz priekšu Eiropas integrāciju, veidot un attīstīt politikas, izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī uzraudzīt ES pieņemto līgumu, regulu, direktīvu un lēmumu īstenošanu. Komisija pārvalda ES ikgadējo budžetu un pārstāv ES intereses sarunās ar starptautiskām organizācijām.

Eiropas Komisija tika izveidota 1958. gada 16. janvārī, un tā izstrādā un pārvērš politikā un iniciatīvās Eiropas Savienības stratēģiju.

ES institucionālajā ekosistēmā ietilpst arī Eiropadome, kas ir atbildīga par virzības noteikšanu ar valstu vadītāju starpniecību, un divas likumdošanas nozares: Eiropas Savienības Padome un 27 dalībvalstis, kā arī tiešās vēlēšanās ievēlētais Eiropas Parlaments – vienīgā institūcija ar tiesības ierosināt tiesību aktus.

Komisijas darbu vada komisāru kolēģija, un to vada tās priekšsēdētājs. Komisāri strādā pie konkrētām politikas prioritātēm, kuras nosaka Komisijas priekšsēdētājs.

Laikposmam no 2019. līdz 2024. gadam ir sešas Komisijas prioritātes, un ir uzsāktas un izstrādātas daudzas darbības, lai panāktu progresu visos politikas virzienos:

  • Eiropas Zaļais kurss;
  • Ekonomika, kas strādā cilvēku labā;
  • Eiropa, kas piemērota digitālajam laikmetam;
  • Mūsu eiropeiskā dzīvesveida popularizēšana;
  • Spēcīgāka Eiropa pasaulē;
  • Jauns grūdiens Eiropas demokrātijai;

Digitālajam laikmetam piemērota Eiropa ir Eiropas Komisijas stratēģija un prioritāte attiecībā uz digitālajām tehnoloģijām. Eiropas digitālās stratēģijas mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmumus, lai tie maksimāli izmantotu digitālās pārveides iespējas, vienlaikus līdz 2050. gadam panākot klimatneitrālu Eiropu. Eiropas Komisija ir apņēmusies nākamos 10 Eiropas nākotnes gadus padarīt par patiesi Eiropas digitālo desmitgadi, ar pastiprinātu valsts suverenitāti un Eiropas izcilības standartiem — ar skaidru uzsvaru uz datiem, tehnoloģijām un infrastruktūru.

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiska iestāde
Politikas veidotājs
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Kiberdrošība
Digitālās prasmes
Mikroelektronika
Tīmekļa attīstība
Mobilās lietotnes izstrāde
Programmatūra
Kvantu datošana
WiFi
Telekomunikācijas
5G
Mākoņdatošana
Mašīnmācīšanās
Augstas veiktspējas datošana
Virtuālā realitāte
Papildinātā realitāte
Robotika
Blokķēde
Lielie dati
Lietu internets
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Political sciences and civics