Latvijas Interneta asociācija (LIA)

Latvijas Interneta asociācija (LIA)

  • 24. novembris, 2021. gads
  • 0 comments
Partneris

Latvijas Interneta asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno 20 uzņēmumus, kas darbojas elektronisko sakaru jomā un ir ieinteresēti interneta vides attīstībā Latvijā.

LIA galvenais mērķis ir sekmēt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību Latvijā – kvalitatīva un ātra interneta pieejamību iedzīvotājiem visā valsts teritorijā. Latvijas Interneta asociācijas darbs pamatā balstās uz interneta industrijas sadarbību ar valsts pārvaldi, piedaloties darba grupās un starpinstitūciju sanāksmēs, kurās tiek risināti nozarei svarīgi un aktuāli jautājumi, paužot tajās biedru viedokļus un priekšlikumus, pārstāvot to intereses.

Kopš 2009.gada LIA koordinē Latvijas Drošāka interneta centra (drossinternets.lv) darbu. Drošāka interneta centram ir 3 galvenie darbības virzieni:
1) Izglītošanas darbs. sabiedrības, it īpaši bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par riskiem un apdraudējumiem internetā
2) Ziņojumu līnija. Iespēja sabiedrībai mājas lapā drossinternets.lv un mobilajā lietotnē “Dross internets” ziņot par atklātajiem pārkāpumiem un nelegālu saturu internetā. Ziņojumi tiek apstrādāti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem ar Valsts policijas atbalstu, un sadarbojoties ar industriju.
3) Uzticības tālrunis. Iespēja bērniem un jauniešiem ziņot par pārkāpumiem internetā un saņemt psihologa atbalstu un konsultāciju dažādu situāciju risināšanai. Uzticības tālruņa 116111 darbu nodrošina sadarbības partneris – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Latvijas Drošāka interneta centrs izstrādā mācību un informatīvus materiālus, organizē seminārus, kampaņas, pasākumus, vada nodarbības un lekcijas skolās par tādām tēmām kā kibermobings, sekstings, privātums un sociālo tīklu izmantošana, kaitīgs un nelegāls interneta saturs, atbildība un tiesības internetā, digitālā, informācijas un medijpratība.

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Asociācija
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas