Liepājas tehnoloģiju klasteris

Liepājas tehnoloģiju klasteris

  • 18. maijs, 2023. gads
  • 0 comments
Partneris

Liepājas tehnoloģiju klasteri dibināja 2020. gadā Digitālo inovāciju parks (Liepājas pašvaldība, Sense Media, LSEZ, UPB) kopā ar Liepājas Universitāti un uzņēmumu Giraffe360.

Organizācijas galvenais mērķis ir izmantot zināšanas un resursus, kas ir tās rīcībā, lai kopīgiem spēkiem ar dubultu jaudu sekmētu IT nozares attīstību, digitālo prasmju apguvi un saimniecisko darbību pilsētā. Apvienojot IT jomas entuziastus, speciālistus, organizācijas un uzņēmumus, klasteris rada iespējas mācīties vienam no otra, apmainīties kompetencēm un zināšanām, attīstīt un sekmēt inovācijas, kā arī veicināt jaunu darba vietu rašanos. Liepājas tehnoloģiju klasterim ir arī sabiedriskā labuma statuss, kas nozīmē, ka organizācija apņemas sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, veicinot mūsdienīgu digitālo prasmju apguvi un savstarpēju sadarbību.

Katrs Liepājas tehnoloģiju klastera biedrs – vai tas būtu IT entuziasts, digitālo pakalpojumu sniedzējs, organizācija vai uzņēmums – ir unikāls un uzņēmīgs savas jomas pārstāvis, kas ar savu pienesumu palīdz radīt auglīgu vidi ilgtspējīgai pilsētas attīstībai.

Klastera biedru kompetences skar visdažādākās jomas: gan mājaslapu izstrādi un programmēšanu, gan IT projektu vadību un nozares pētniecību, gan datorgrafiku un digitālā satura radīšanu, gan 3D modelēšanu, datortīklu sistēmas, un ne tikai.

Informācija tiešsaistē pieejama ŠEIT.

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
NVO
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas