Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija

  • 16. novembris, 2021. gads
  • 0 comments
Partneris

Ekonomikas ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku,būvniecības politiku,enerģētikas politiku,tūrisma politiku,ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), uzņēmējdarbības attīstības politiku, investīciju politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

Ekonomikas ministrija ir atbildīga par valsts politikas plānošanu, īstenošanu un uzraudzību uzņēmējdarbībā, ārējās ekonomiskās politikas veidošanā, inovāciju attīstībā, pētniecības un attīstības veicināšanā, kā arī digitālās transformācijas jomā.

Vienalikus Ekonomikas ministrijā ir izstrādātas valsts atbalsta programmas uzņēmēju nodarbināto apmācībām un prasmju pilnveidošanai pēc darba devēju pieprasījuma gan tehnoloģisko, gan netehnoloģisko inovāciju ieviešanai. Sadarbībā ar nozaru asociācijām tiek nodrošināts apmācības komersantiem būtiskās apmācību jomās, t.sk. digitālo prasmju attīstībā. Ekonomikas ministrija arī nākamajiem gadiem ir izstrādājusi investīciju plānu uzņēmumu nodarbināto digitālo prasmju pilnveidei. Investīcijas iecerēts sadalīt trīs daļās – plašpieejas tiešsaistes mācību kursiem, specializētās apmācībās par kiberdrošību, mākslīgo intelektu un augstas veiktspējas datošanu, nodarbināto digitālo prasmju pilnveide komersantiem būtiskās jomās.

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiska iestāde
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)