Organizācija

0
Partneris

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, kā arī digitālās transformācijas jautājumos.

  • 16. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”

Ventspils Digitālais centrs ir pašvaldības publiska iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā un e-pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un e-pārvaldes risinājumu ieviešanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī veicināt izglītības, zinātnes un ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, uz zināšanām bāzētu nozaru attīstību, tehnoloģiski orientētu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un kvalitātes nodrošinājuma sistēmas uzlabošanu.

  • 7. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Liepaja TechGirls

Liepaja TechGirls ir vadošā digitālo prasmju mācību kopiena sievietēm Kurzemē ar mērķi izglītot un iedvesmot mūsdienu sievietes interesēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari, iedrošinot meklēt, veiksmīgi atrast un izmantot ikvienai piemērtotākās karjeras iespējas.

  • 7. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvus un drošus telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām.

  • 1. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Nodarbinātības Valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā

  • 1. decembris, 2021. gads
0
Partneris

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālā komisija (LNK)

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada, un atbilstoši UNESCO Konstitūcijai 1992. gadā tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. UNESCO nacionālo komisiju pamatuzdevums ir nodrošināt katras dalībvalsts sadarbību ar UNESCO un pārstāvēt dalībvalsts intereses organizācijas darbā, kā arī īstenot UNESCO programmas un idejas attiecīgā valstī.

  • 24. novembris, 2021. gads
0
Partneris

Latvijas Interneta asociācija (LIA)

Latvijas Interneta asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno 20 uzņēmumus, kas darbojas elektronisko sakaru jomā un ir ieinteresēti interneta vides attīstībā Latvijā.

  • 24. novembris, 2021. gads
0
Partneris

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku,būvniecības politiku,enerģētikas politiku,tūrisma politiku,ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), uzņēmējdarbības attīstības politiku, […]

  • 16. novembris, 2021. gads