Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”

  • 7. decembris, 2021. gads
  • 0 comments
Partneris

Ventspils Digitālā centrs, attīstot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT) un paplašinot to pielietojumu, sekmē publiskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanos vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, palīdz iedzīvotājiem, uzņēmējiem, citām publiskām un privātām personām iesaistīties informācijas sabiedrībā, veicināt industrijas produktivitātes palielināšanos, pakalpojumu un produktu attīstību, kā arī veicināt ilgtspējīgu teritoriālo attīstību.

Ventspils Digitālais centrs realizē IKT mūžizglītības programmas Ventspils pilsētā, gan sekmējot cilvēkkapitāla piesaisti atbilstoši IKT nozares vajadzībām, gan apmācot iedzīvotājus moderno tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materiālus. Kursu beidzēji ir Ventspils pašvaldības darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, uzņēmēji, cilvēki ar īpašam vajadzībām (redzes, dzirdes, kustību invalīdi), pensionāri, bērni un jaunieši.

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiska iestāde
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Education not further defined
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas