Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  • 16. decembris, 2021. gads
  • 0 comments
Partneris

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, digitālās transformācijas valsts pārvaldē jomā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības virsmērķis – nodrošināt zaļu, iedzīvotājiem pieejamu un līdzsvaroti attīstītu valsti, savukārt vīzija – atvērta un profesionāla valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā “zaļi” domājoši darbinieki, kuri spēj mainīties līdzi laikam, sniedz iespējas un rada priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai

Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiska iestāde
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas