Pathways For Employ digitālās kompetences novērtēšanas testi

Picture2Attīstoties tehnoloģijām, arvien biežāk ir iespēja izvēlēties strādāt attālināti. Vai esi domājis par to, cik kompetenti un droši jūties interneta vidē? Vai vēlies novērtēt savu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni kā mūsdienīgs uzņēmējs vai darbinieks, kurš vēlētos savus pienākumus veikt, neesot noteiktā darba vietā?

LIKTA  un  Data Media Group  aicina izveidot savu digitālo profilu platformā “PATHWAYS FOR EMPLOY” un novērtēt digitālās kompetences galvenos elementus diviem profiliem: Uzņēmējs un Virtuālais biroja darbinieks. Katrā profilā ir pieejami testi latviešu valodā atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvaram (Dig Comp 2.1.)  5 jomās:

  • Informācija un digitālās prasmes
  • Komunikācija un sadarbība
  • Digitālā satura radīšana
  • Drošība
  • Problēmu risināšana

Katrā digitālās kompetences jomā ietilpst 3 zināšanu pārbaudes jautājumi (pamatprasmes, vidējais līmenis un padziļinātas zināšanas), 1 prasmju un 1 attieksmes pārbaudes jautājums. Kopējo jautājumu skaits un vidējais testa izpildes laiks katrā no kompetenču jomām ir atšķirīgs (15-30 min.).

Kādi ir galvenie ieguvumi?

  • Pēc katra testa beigšanas, jūsu digitālais profils tiks automātiski atjaunināts ar detalizētiem jaunākajiem rezultātiem.
  • Iespēju analizēt un novērtēt, kurās digitālās kompetences jomās zināšanas un prasmes būtu nepieciešams papildināt, lai palielinātu savu konkurētspēju.
  • Digitālo sertifikātu un atvērtos žetonus, ko ir izstrādājis P4E konsorcijs, sadarbojoties ar Eiropas līmeņa ekspertiem.
  • Augstāko rezultātu ieguvēji katrā kompetenču jomā saņems balvas!

Izveido digitālo profilu un pārbaudi sevi!

Share →