Jauns digitālo prasmju resurss

Jauns digitālo prasmju resurss

0%

Resursa metodoloģija - piem. Saistīts/Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru

File name:

File size:

0%

File name:

File size:

0%