Pētījumi un ziņojumi

0
Pētījumi un ziņojumi

Iedvesmojoša digitālās izglītības prakse visā Eiropā

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) publicējusi ziņojumu “Eiropas ceļa izveide digitālajai desmitgadei — iedvesmojoša digitālās izglītības prakse visā Eiropā”, kurā sniegts visaptverošs pārskats par labāko praksi digitālās izglītības jomā 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs.

  • 1. marts, 2024. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Digitālās izglītības saturs Eiropas Savienībā

Pētījuma mērķis ir padziļināta analīze par digitālās izglītības satura piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī noteikt galvanos izaicinājumus stabilas digitālās izglītības satura sistēmas izstrādei Eiropas Savienības (ES) līmenī.

  • 12. janvāris, 2024. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Mākslīgais intelekts un prasmju nākotne

OECD Izglītības pētniecības un inovāciju centra projektā “Mākslīgais intelekts un prasmju nākotne” tiek izstrādāts visaptverošs ietvars regulārai mākslīgā intelekta tehnoloģiju spēju mērīšanai salīdzinājumā ar cilvēka prasmēm.

  • 3. janvāris, 2024. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Digitalizācija Eiropā — 2023. gada izdevums

Digitālā transformācija ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Eurostat ir izveidojis interaktīvu publikāciju, kas nodrošina viegli saprotamu statistiku par digitalizāciju Eiropā 9 dažādās jomās.

  • 14. oktobris, 2023. gads