Pētījumi un ziņojumi

0
Pētījumi un ziņojumi

ANO E-pārvaldes attīstības indekss 2022

Šī gada 28. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu departaments publicēja pētījuma ziņojumu, kas novērtē e-pārvaldības attīstības līmeni visās dalībvalstīs.

  • 10. oktobr, 2022. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Mākslīgā intelekta tehnoloģiju izpēte, ņemot vērā bērnu tiesības

Kopīgais pētniecības centrs publicējis ziņojumu par mākslīgo intelektu un bērnu tiesībām, kurā galvenokārt ieteikts iesaistīt bērnus un viņu aprūpētājus jaunas politikas un iniciatīvu izstrādē pētniecībā, politikā un rūpniecībā, balstot uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām.

  • 13. jūlija, 2022. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Eiropas digitālā desmitgade un autonomija

Pētījums “Eiropas digitālā desmitgade un autonomija” ir neatkarīgu ekspertu novērtējums par 2030. gada mērķrādītājiem, kas noteikti ES digitālās desmitgades programmā “Digitālais kompass” un Eiropas digitālajā stratēģijā.

  • 20. jūnija, 2022. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

OECD nodarbinātības pārskats 2021

OECD jaunākajā publicētajā Nodarbinātības pārskatā par 2021. gadu norādīts, kā lēna nodarbinātības atjaunošanās ir saistīta ar augstu ilgtermiņa bezdarba risku un valdību reakcija ir tikusi balstīta uz prasmju attīstību, lai stabilizētu situāciju.

  • 8. jūnija, 2022. gads