Coursera ziņojums par darba prasmēm 2023

Coursera ziņojums par darba prasmēm 2023

  • 27. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Coursera ir publicējusi ziņojumu “Darba prasmes 2023”, kurā atspoguļotas prognozes par digitālajām un vispārcilvēciskajām prasmēm (human skills), pēc kurām tiek prognozēts visstraujāk pieaugušais pieprasījums 2023. gadā.

Šajā pētījumā tika iesaistīti 4 miljoni uzņēmējdarbības studentu no 3000 uzņēmumiem, 3600 augstākajām izglītības iestādēm un valdībām vairāk nekā 100 valstīs. Apzinot pieprasījumu pēc darba tirgū pieprasītām prasmēm, mācību pakalpojumu sniedzēji var labāk nodrošināt mērķauditoriju ar zināšanām, kas vajadzīgas, lai viņi kļūtu konkurētspējīgāki darba tirgū un attīstītu savu karjeru. Turklāt ziņojums sniedz ieskatu, kā veidot uz prasmēm balstītas mācību stratēģijas, kas atbilst mūsdienu pasaules darbaspēka vajadzībām.

Globālās tendences, kas minētas ziņojumā:

  • Visstraujāk pieaugušais pieprasījums ir pēc digitālajām prasmēm. Tehnoloģiju attīstība nozīmē, ka darba devēji no esošajiem un potenciālajiem darbiniekiem sagaida labas digitālās prasmes, vienlaikus nodrošinot iespēju arī pārkvalificēties.
  • Pieprasījums pēc digitālajām prasmēm mainās straujāk kā pēc vispārcilvēciskajām prasmēm (human skills). Desmit galvenās digitālās prasmes ievērojami atšķiras no iepriekšējā gada — tikai divas paliek aktuālas gadu no gada: datu vizualizācija un lietotāju pieredzes testēšana.
  • Vienas no vispieprasītākajām ir prasmes komandas vadībai pārmaiņu laikā. Organizācijas atzīst, ka arvien lielāka nozīme ir vadībai un vadības prasmēm, lai efektīvi pārvaldītu pārmaiņas individuālā, komandas un organizācijas līmenī.
  • Pieaug prasmes, kuru pamatā ir lietotāju pieredze. Tā kā digitalizācijas jautājumi visās nozarēs paliek aizvien aktuālāki, lietotāju pieredzes testēšanas prasmes ir ļoti pieprasītas. Patērētāji sagaida, ka viņu vajadzības tiks apmierinātas ātri, efektīvi un lietotājam draudzīgā veidā.
  • Prasmes, kas apvieno tehniskās zināšanas un projektu vadību. Organizācijas palielina ieguldījumus digitālo prasmju pilnveidē, izmantojot atbalsta mehānismus un resursus, kas palīdz atbalstīt tehniskās komandas. Svarīgāk nekā jebkad agrāk ir noteikto termiņu ievērošana un mērķu izpilde, pārdomāta resursu izmantošana un pārvaldība, palielinot darba efektivitāti un attīstības iespējas.
  • Pieaug pieprasījums pēc tādām prasmēm kā datu vizualizācija un analīze. Organizācijas cenšas pieņemt lēmumus, izmantojot uz datiem balstītas pieejas. Visdažādākajās komandās nozīmīgas ir prasmes izprast un izmantot pieejamos datus efektīvākam darbam.

Šis ir Cousera otrais ziņojums par darba tirgū pieprasītākajām prasmēm. Ziņojums “Darba prasmes 2022” pieejams ŠEIT

#Coursera

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Studenti
Dažādās nozarēs strādājošie
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva