#DigitalDecade4YOUth ziņojums: ES Digitālās desmitgade jāpiemēro bērniem un jauniešiem

#DigitalDecade4YOUth ziņojums: ES Digitālās desmitgade jāpiemēro bērniem un jauniešiem

  • 30. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

#DigitalDecade4YOUth apspriešanā tika apkopoti vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu viedokļi. Tika rādīts jautājums “Kā padarīt Eiropas digitālo desmitgadi piemērotu bērniem un jauniešiem”? Apspriešana tika uzsākta kā turpinājums Eiropas Komisijas 2021. gada marta paziņojumam. Ziņojums bija par ES digitālo desmitgadi — tālredzīgu redzējumu par Eiropas digitālo pārveidi līdz 2030. gadam.

Saistībā ar iniciatīvu“Labāks internets bērniem”no 2021. gada maija līdz oktobrim notika sarunas ar bērniem, jauniešiem, vecākiem, aprūpētājiem un pedagogiem no visas Eiropas Savienības (un pat ārpus tās). Šajā aptaujā aplūkotie temati bija arī diskusiju uzmanības centrāDrošāka interneta forumā (SIF), kas notika tiešsaistē 2021. gada 6. un 7. oktobrī. 

Dalībnieku atziņas ir apkopotas ziņojumā “Kā padarīt Eiropas digitālo desmitgadi piemērotu bērniem un jauniešiem”, kurš ir sadalīts 3 daļās un sniegti ieteikumi politikas veidotājiem par vajadzībām un izaicinājumiem nākamajiem 10 gadiem. Ziņojumā ir izklāstīti bērnu un jauniešu viedokļi par grūtībām, ar kurām viņi sastopas digitālajā vidē. Tika apkopots viņu viedoklis par tiešsaistes riskiem un drošību. Tāpat arī tika apkopoti padomi un ieteikumi politikas iniciatīvām, lai atbalstītu drošas, ētiskas un iekļaujošas tiešsaistes vides veidošanu. 

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Skolotāji; pasniedzēji
Politikas veidotāji
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva