Digitālo prasmju novērtēšana ES: Digitālo prasmju rādītājs 2.0 latviešu valodā

Digitālo prasmju novērtēšana ES: Digitālo prasmju rādītājs 2.0 latviešu valodā

  • 25. septembris, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Ir pieejams Kopīgā pētniecības centra (JRC) tehniskais ziņojums “Digitālo prasmju novērtēšana ES: Digitālo prasmju rādītājs 2.0” latviešu valodā, kuru sagatavojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Tehniskajā ziņojumā ir sniegta atjaunināta metodika digitālo prasmju noteikšanai un mērīšanai, izmantojot digitālo prasmju rādītāju (DPR). DPR pirmo reizi tika izmēģināts 2014. gadā, un šodien to izmanto, lai uzraudzītu ambiciozo politikas mērķi – līdz 2030. gadam sasniegt, ka vismaz 80% ES iedzīvotāju kā minimums ir digitālās pamatprasmes.

Ziņojumā ir sniegts atjauninātais digitālo prasmju rādītājs (DPR 2.0). Vispirms tajā raksturots Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvars (DigComp), ko izmanto kā teorētisko pamatu, un pēc tam sniegti DPR 2.0 empīriskās validācijas rezultāti. Pārskatītais rādītājs ir darba rezultāts, kas 2019. – 2022. gadā veikts Eurostat Informācijas sabiedrības statistikas darba grupā. DPR izmanto digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) vajadzībām. 

JRC tehniskais ziņojums latviešu valodā pieejams ŠEIT.

Dokumenta lokalizācija latviešu valodā nodrošināta Eiropas Komisijas finansētā projekta “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” (nr. 2020-LV-IA-0217) ietvaros.

#EiropasKomisija #DigComp #DESI #DPR

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Politikas veidotāji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite