Eiropā visvairāk pieprasītie programmētāju profili un prasmes (2021)

Eiropā visvairāk pieprasītie programmētāju profili un prasmes (2021)

  • 7. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Programmētāja darbā aizvien lielāka nozīme ir tādām vispārīgajām prasmēm kā kritiskā domāšana, problēmu risināšana un laika plānošana. Eiropas Programmatūras prasmju alianses (ESSA) 2021. gadā veiktais pētījums parāda, kādas ir pašreizējās un kādas būs nākotnē pieprasītākās programmēšanas prasmes un programmētāju profili Eiropā.

Secinājumi veikti, balstoties uz darba vakanču izpēti, pieejamajiem pētījumiem par programmēšanas prasmēm, izglītības un mācību programmām, tirgus ziņojumiem un datubāzēs pieejamo informāciju. Izmantota arī ekspertu sniegtā informācija par viņu prasībām attiecībā uz programmētāju profiliem, prasmēm un to nodrošināšanu.

Dažas no galvenajām pētījumā gūtajām atziņām, kas lasāmas ziņojumā:

  • Vispieprasītākās ir tādas pamatprasmes kā programmēšana, ko papildina izpratne par programmēšanas principiem, lai tās varētu ātrāk un vieglāk pielāgoti jaunajām programmēšanas valodām.
  • Arvien lielāka nozīme ir vispārīgajām prasmēm, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus programmēšanas profesionāļa darbā. No tām svarīgākās ir kritiskā domāšana un analīze, problēmu risināšana un personīgais menedžments.
  • Programmatūras profesionāļiem ir vajadzīga arī plašāka izglītība: T-tipa profesionāļiem un Pī-tipa profesionāļiem pieder nākotne, kuriem nepārtraukti jāpilnveido savas zināšanas īsu ciklu mācībās.
  • Lai neatpaliktu no straujās nozares attīstības, ir vajadzīgi īsāki un mērķtiecīgi mācību cikli. Šajā ziņā nozīme būs individuālajiem mācību kontiem un mikrodiplomiem.

Iepazīstieties ar pilno ziņojumu, lai aplūkotu datus un iegūtu plašāku ieskatu par kompetencēm, kas nepieciešams programmēšanas profesionāļiem!

Sekojiet ESSA aktualitātēm Twitter un LinkedIn kontos.

Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Programmatūra
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva