Iedvesmojoša digitālās izglītības prakse visā Eiropā

Iedvesmojoša digitālās izglītības prakse visā Eiropā

  • 1. marts, 2024. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) publicējusi ziņojumu “Eiropas ceļa izveide digitālajai desmitgadei — iedvesmojoša digitālās izglītības prakse visā Eiropā”, kurā sniegts visaptverošs pārskats par labāko praksi digitālās izglītības jomā 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ziņojumā atspoguļoti dažādu organizāciju īstenoti projekti, galveno uzmanību pievēršot vērtīgu zināšanu radīšanai Eiropas Digitālās izglītības centra kopienai. Ziņojumā iekļauti statistikas dati no Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2022. gada ziņojuma un Eiropas inovācijas rezultātu apkopojuma. Visaptverošais pārskats ne tikai parāda iedvesmojošu praksi, bet arī sniedz ieskatu par jaunākajām digitālās izglītības tendencēm, veidojot nākotnes iniciatīvu ainu un veicinot digitāli prasmīgāku un konkurētspējīgāku sabiedrību visā Eiropā.

Ziņojums būs vērtīgs un iedvesmojošs ikvienam, kas vēlas pilnveidot savas digitālās prasmes, neatkarīgi no tā, vai esat students, pedagogs, politikas veidotājs vai nozares speciālists. Tas ir nozīmīgs resurss, lai labāk izprastu pašreizējo digitālās izglītības vidi Eiropā un no publicētajām atziņām gūtu papildus motivāciju digitālo prasmju pilnveidei dažādos kontekstos.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Studenti
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Politikas veidotāji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite