JRC ziņojums latviešu valodā: Atbalsta politikas digitālo prasmju plaisas novēršanai

JRC ziņojums latviešu valodā: Atbalsta politikas digitālo prasmju plaisas novēršanai

  • 3. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Ir pieejams Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) ziņojums “Atbalsta politikas digitālo prasmju plaisas novēršanai” latviešu valodā, kuru sagatavojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).

Lai risinātu izaicinājumus digitālo prasmju jomā, būtiska nozīme ir uzticamiem datiem un to analīzei. Šajā ziņojumā analizēti jaunākie Eurostat, EurofoundEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un Eiropas profesionālās izglītības un attīstības centra (CEDEFOP) dati un papildus pievienots saraksts ar augstākās prioritātes grupas politikas jomām, kuru mērķis ir palielināt digitālās prasmes un mazināt digitālo prasmju plaisas un neatbilstību nodarbinātības kontekstā.

Šis ziņojums labi papildina Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunāko versiju (DigComp 2.2.), sniedzot vienotu izpratni par to, kas Eiropas Savienībā (ES) un ārpus tās ir digitālā kompetence. JRC publicētajā jaunākajā digitālās kompetences ietvara versijā ir ietverti vairāk nekā 250 jauni zināšanu, prasmju un attieksmes piemēri. Tā mērķis ir palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem veikt zināšanu, prasmju un attieksmes pašnovērtējumu, kā arī apzināt mācību un darba iespēju piedāvājumu digitālajā jomā.

Šī pētījuma mērķis ir atbalstīt vairākas jaunākās Eiropas prasmju programmas darbības, tostarp:

  • 2. darbību – Prasmju apzināšanas stiprināšana,
  • 3. darbību – ES atbalsts stratēģiskai valsts prasmju pilnveides pasākumiem
  • 8. darbību – Prasmes visam mūžam

Faktu lapa: Eiropas Prasmju programma (2020)

Tāpat mērķis ir atbalstīt Eiropas Komisijas komunikācijas ceļu uz digitālo desmitgadi, proti, lai stiprinātu dalībvalstu kolektīvo noturību un mazināt digitālo plaisu,  jo īpaši sekmējot pamata digitālās prasmes un sekmējot padziļinātu digitālo prasmju apguvi ikvienam, un veicinot efektīvu, iekļaujošu un kvalitatīvu digitālās izglītības un apmācības sistēmu attīstību, tostarp izmantojot mūžizglītības pieeju un rīkojoties saskaņā ar iniciatīvu par Eiropas izglītības telpu.

Veiktā analīze, atbalstot prasmju pilnveides politiku izstrādi, veicina labāku izpratni par digitālo prasmju plaisu nodarbinātības kontekstā. Izmantoti sekojoši datu avoti:

JRC tehniskais ziņojums latviešu valodā pieejams ŠEIT.

Dokumenta lokalizācija latviešu valodā nodrošināta Eiropas Komisijas finansētā projekta “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” (nr. 2020-LV-IA-0217) ietvaros.

#EiropasKomisija #DigComp

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite