Kiberdraudi ir viens no galvenajiem globālajiem riskiem: kā atpazīt tos un pasargāt savu uzņēmējdarbību

Kiberdraudi ir viens no galvenajiem globālajiem riskiem: kā atpazīt tos un pasargāt savu uzņēmējdarbību

  • 22. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Uzņēmuma Allianz aptaujā tika noskaidroti galvenie globālie uzņēmējdarbības riski 2022. gadam, pamatojoties uz 2650 riska pārvaldības ekspertu viedokļiem no 89 valstīm un 22 nozarēm, tostarp dažāda lieluma uzņēmumiem. Mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), identificējot un kategorizējot galvenos riskus. Tas palīdzētu tiem būt sagatavotiem un savlaicīgi novērst iespējamos apdraudējumus.

Kā galvenie trīs uzņēmējdarbības riski visā pasaulē ir noteikti kibernoziegumi, uzņēmējdarbības pārtraukumi un dabas katastrofas. Saskaņā ar Allianz Riska barometra datiem, uzņēmumiem visā pasaulē vislielākās bažas ir par kiberdraudiem. Tieši kibernoziegumi, IT kļūmes, sistēmas darbības pārtraukumi, datu aizsardzības pārkāpumi ir globālie riski, kuros salīdzinājumā ar 2021. gadu ir bijis pieaugums par 44%.

Detalizēts risku pārskats pa valstīm un nozarēm pieejams ŠEIT.

Allianz Global Corporate and Specialty (AGCS) ir vadošais globālais korporatīvo apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs un galvenā Allianz Group uzņēmējdarbības vienība.

#ARB2022

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Ārpus ES
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Publikācijas veids:
Ziņas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva