Kvalificēta darbaspēka veidošana kiberdrošības jomā Eiropā

Kvalificēta darbaspēka veidošana kiberdrošības jomā Eiropā

  • 25. marts, 2024. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētajā pētījuma ziņojumā ir aprakstīts kiberdrošības speciālistu pieprasījuma pieaugums Eiropā, kā arī aplūkotas darba devēju visbiežāk pieprasītās zināšanas un prasmes kiberdrošības jomā.

Pētījums liecina, ka kiberdrošības speciālistiem nepieciešamās kompetences ietver programmēšanas pamatprasmes, kā arī zināšanas par dažādiem digitālajiem rīkiem un platformām. Ziņojumā arī atspoguļotas pieejamās mācību iespējas kiberdrošības jomā.

Mācību programmas, ko piedāvā uzņēmumi, nozares apvienības un izglītības pakalpojumu sniedzēji klātienē un tiešsaistē, norisinās no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem, tādējādi piedāvājot iegūt profesionālās pilnveides sertifikātus.

Viens no galvenajiem pētījuma secinājumiem ir tas, ka būtiski ir varot un saturiski dažādot dažāda līmeņa kiberdrošības kompetenču pilnveides mācību programmu piedāvājumu, kā arī veicināt iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Pētījuma, kas tika veikts Francijā, Vācijā un Polijā laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2023. gada jūnijam, ziņojums pieejams šeit.

#OECD #CyberSecurity #Kiberdrošība

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
IKT speciālisti un profesionāļi
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite