Latvija Coursera Globālajā prasmju ziņojumā 2023

Latvija Coursera Globālajā prasmju ziņojumā 2023

  • 28. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Ziņojumā sniegts ieskats 124 miljonu izglītības guvēju no 100 pasaules valstīm mācīšanās rezultātos trijās vispopulārākajās izglītības jomās: biznesa, tehnoloģiju un datu zinātnes mācību kursos. Globāli, Latvija izcilo prasmju mācīšanās rezultātu sasniegšanā ierindojas 71. vietā no 100 valstīm. Tomēr Latvija apsteidz Igauniju un Lietuvu, kas ierindojas attiecīgi 74. un 81. vietās.

Galvenie pētījuma secinājumi:

  • Ekonomiskās izaugsme ir cieši saistīta ar iedzīvotāju prasmēm.
  • Piekļuve internetam ir saistīta ar ekonomikas iespējām.
  • Izglītības guvēji no augstu ienākumu valstīm ir drīzāk gatavi investēt cilvēku prasmēs.
  • Izglītības guvēji ar iegūtu augstāko izglītību ir drīzāk gatavi investēt prasmēs, kas saistītas ar mākslīgā intelekta attīstību.
  • Daudzām valstīm abu dzimumu dalība tiešsaistes izglītībā ir līdzvērtīga. Vidēji 43% Coursera lietotāju ir sievietes.
  • Izglītības guvēji daudzās pasaules valstīs izmanto profesionālos sertifikātus, lai iegūtu ar digitālajām prasmēm saistītu darbu. Visvairāk profesionālo sertifikātu ieguvēju ir no ASV, Indijas un Nigērijas.
  • Visā pasaulē var atrast talantus ar prasmēm.

Ņemot vērā Coursera platformas lietotāju, izglītības guvēju mācīšanās rezultātus, kas tika vērtēti, ņemot vērā gan izpildīto uzdevumu sarežģītību, gan to vērtējumus, ir novērtēti valstu un reģionu prasmju līmeņi.

coursera.

Eiropas reģions pasaulē pozitīvi izceļas:

  • #1 vieta pasaulē biznesa prasmēs, kurās vairāk nekā pusē valstu izglītojamie iegūst konkurētspējīgus vai izcilus prasmju rādītājus, tostarp Luksemburgā (98%), Šveicē (96%) un Dānijā (95%). Latvijā rādītājs biznesa prasmēs ir 72%.
  • #2 vieta pasaulē tehnoloģiju un datu zinātnes jomā. Tehnoloģiju jomā studenti ar augstu punktu skaitu ir atrodami tādās valstīs kā Spānija (100%), Šveice (99%) un Ukraina (94%). Latvijā – vien 35%.
  • Datu zinātnes jomā studenti ar augstu punktu skaitu ir atrodami tādās valstīs kā Spānija (97%), Luksemburga (95%) un Vācija (92%). Latvijā – vien 11%.

A table with rankings.

Coursera Globālais prasmju ziņojums 2023 pieejams šeit.

Pārpublicēts no EPALE Latvija. Autore: Anita Līce (Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja, Nozaru ekspertu padomju nacionālā koordinatore, LDDK.

#EPALE #Coursera #DigitalSkills #STEM

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Studenti
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite