Mākslīgā intelekta tehnoloģiju izpēte, ņemot vērā bērnu tiesības

Mākslīgā intelekta tehnoloģiju izpēte, ņemot vērā bērnu tiesības

  • 13. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Bērnu un viņu aprūpētāju iesaistīšana jaunas politikas un iniciatīvu izstrādē pētniecībā, politikā un rūpniecībā uz mākslīgo intelektu (MI) balstītu tehnoloģiju jomā ir galvenais ieteikums, kas izriet no nesen publicētā Kopīgā pētniecības centra (KPC) ziņojuma par mākslīgo intelektu un bērnu tiesībām

Šī KPC publicētā ziņojuma mērķis ir nodrošināt, ka tiek ņemti vērā visi viedokļi — no vecākiem, skolotājiem un bērniem līdz politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām. Ziņojumā ir iekļauti arī tehnoloģiju nozares ekspertu viedokļi.

Pētījumā gūtie secinājumi tiks izmantoti, lai atbalstītu vairāku ES stratēģiju, tostarp ES stratēģija par bērna tiesībām un Eiropas Garantija bērniem, ES stratēģijas “Bērniem labāks internets” (BIK+) un ierosinātā ES mākslīgā intelekta akta īstenošanu. 

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas rada daudzas iespējas bērniem, bet, ja tās netiek pienācīgi izstrādāts un izmantotas, var negatīvi ietekmēt tiesības. Piemēram, bērnu tiesības uz aizsardzību, līdzdalību, izglītību un privātumu. JRC ziņojumā par mākslīgo intelektu un bērnu tiesībām ir izskaidroti šie aspekti.

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētījums
Pētniecības atskaite