Mākslīgais intelekts un prasmju nākotne

Mākslīgais intelekts un prasmju nākotne

  • 3. janvāris, 2024. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Mākslīgā intelekta (MI) un robotikas tehnoloģijas turpina strauji attīstīties un izpratne par to ietekmi kļūst arvien kritiskāka. OECD Izglītības pētniecības un inovāciju centra projektā “Mākslīgais intelekts un prasmju nākotne” tiek izstrādāts visaptverošs ietvars regulārai mākslīgā intelekta tehnoloģiju spēju mērīšanai salīdzinājumā ar cilvēka prasmēm.

Projektā noslēdzies otrais novērtēšanas sistēmas metodoloģijas izstrādes posms. Pirmajā posmā galvenā uzmanība tika pievērsta tam, lai apzinātu attiecīgās MI spējas un esošos testus to novērtēšanai dažādās disciplīnās, tostarp datorzinātnē, psiholoģijā un izglītībā.

Ziņojumā ir izklāstītas projektā izmantotās metodes, lai apkopotu ekspertu viedokļus par mākslīgā intelekta tehnoloģiju spējām salīdzinājumā ar cilvēka prasmēm. Tiek analizēta MI un robotikas tehnoloģiju izmantošanas lietderība sarežģītu profesionālo uzdevumu veikšanai un sniegti divi ekspertu novērtējumi.

Pēc apjomīgā august līmeņa ekspertu veiktā pētījuma apkopoti visi sasniegtie rezultāti un iegūtie secinājumi, lai to izmantotu turpmākajos ar MI un robotiku saistītajos pētījumos un projektos.

Ziņojuma pilna versija ir pieejama šeit.

#OECD #MI

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētījums