OECD izglītības politikas perspektīvas 2022

OECD izglītības politikas perspektīvas 2022

 • 16. decembris, 2022. gads
 • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OEDC) ir publicējusi savu ikgadējo izglītības politikas pārskatu 2022. gadam “Mūžizglītības izvēļu transformācijas”. 

Pamatojoties uz OEDC analīzi par starptautisko politiku un praksi no vairāk nekā 40 izglītības sistēmām, kas veiktas galvenokārt kopš 2020. gada, šajā ziņojumā ir izklāstītas trīs politikas jomas, kurās 2023. gadā jāvirza pārveide.

 1. Mācību iespēju atbilstības stiprināšana:
 • Izglītības sistēmām ir jāstiprina prasmju līmeņa noteikšanas iespējas;
 • Jāsniedz iespēja izglītojamajiem orientēties plašā piedāvājuma klāstā un straujo pārmaiņu laikā;
 • Jāstiprina politikas centieni pilnveidot un paplašināt mācību iespējas, nodrošinot ilgtspēju.
 1. Atbalsts izglītojamo personīgajām izvēlēm:
 • Veicināt izglītojamo spējas veikt personīgās izvēles pilnveidoties visa mūža garumā;
 • Atbalstīt izglītojamos, kuri ir pakļauti lielākam priekšlaicīgas mācību pamešanas riskam;
 • Atbalsts bēgļiem, lai viņi varētu atgriezties mācībās vai nodarbinātībā, atkarībā no apstākļiem.
 1. Izglītojamo centienu atbalstīšana un veicināšana:
 • Izstrādāt informēšanas stratēģiju, kas palīdz iesaistīt mērķizglītojamos izglītībā, mācībās vai darbā;
 • Bagātināt izglītojamo perspektīvas;
 • Veicināt izglītojamo pārliecību un iedrošināšanāt izmantot pieejamās iespējas.

#OECD

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Politikas veidotāji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Pētniecības atskaite