Pētījumi un ziņojumi

0
Pētījumi un ziņojumi

Rūpniecība 5.0 un nākotnes darbs

2023. gada jūlijā Eiropas Komisijas ekspertu grupa pētniecības un inovācijas ekonomiskās un sociālās ietekmes jautājumos publicētajā politikas kopsavilkumā ir aplūkota rūpniecības pārveides un nākotnes darba mijiedarbība. 

  • 17. augusts, 2023. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Latvija Coursera Globālajā prasmju ziņojumā 2023

Ziņojumā sniegts ieskats 124 miljonu izglītības guvēju no 100 pasaules valstīm mācīšanās rezultātos trijās vispopulārākajās izglītības jomās: biznesa, tehnoloģiju un datu zinātnes mācību kursos.

  • 28. jūlijs, 2023. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

OECD ziņojums par dzimumu nevienlīdzību izglītībā un prasmēs

2023. gada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ziņojumā par dzimumu līdztiesību, izglītību un prasmēm ir sniegtas jaunas atziņas par progresu virzībā uz dzimumu paritāti izglītībā attiecībā uz piekļuvi, sasniegumiem un mācīšanos, izmantojot jaunāko avotu datus.

  • 27. jūnijs, 2023. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Informātika skolas izglītībā Eiropā

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) publicētais Eurydice ziņojums sniedz ieskatu par to, kā informātiku kā zinātnisko disciplīnu var integrēt Eiropas skolu izglītībā.

  • 15. maijs, 2023. gads