Pētījumi un ziņojumi

0
Pētījumi un ziņojumi

Digitālās pārveides izaicinājumi valstu ANM plānos

Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas darba dokumentā ir aplūkotas iniciatīvas, ko finansē no Atveseļošanas un noturības mehānisma, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus digitālās pārveides procesā.

  • 5. marts, 2023. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Coursera ziņojums par darba prasmēm 2023

Coursera ir publicējusi ziņojumu “Darba prasmes 2023”, kurā atspoguļotas prognozes par digitālajām un vispārcilvēciskajām prasmēm, pēc kurām tiek prognozēts visstraujāk pieaugušais pieprasījums 2023. gadā.

  • 27. janvāris, 2023. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Izglītības un apmācības pārskats 2022

Jau desmito gadu pēc kārtas izdotajā pārskatā apkopots plašs datu klāsts, kas parāda pārmaiņas 27 ES valstu izglītības un apmācības sistēmās.

  • 2. janvāris, 2023. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

OECD izglītības politikas perspektīvas 2022

OECD ikgadējais izglītības politikas pārskats 2022. gadam “Mūžizglītības izvēļu transformācijas” apskata trīs politikas jomas, kurās 2023. gadā jāvirza pārveide.

  • 16. decembris, 2022. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

ANO E-pārvaldes attīstības indekss 2022

Šī gada 28. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu departaments publicēja pētījuma ziņojumu, kas novērtē e-pārvaldības attīstības līmeni visās dalībvalstīs.

  • 10. oktobris, 2022. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Mākslīgā intelekta tehnoloģiju izpēte, ņemot vērā bērnu tiesības

Kopīgais pētniecības centrs publicējis ziņojumu par mākslīgo intelektu un bērnu tiesībām, kurā galvenokārt ieteikts iesaistīt bērnus un viņu aprūpētājus jaunas politikas un iniciatīvu izstrādē pētniecībā, politikā un rūpniecībā, balstot uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām.

  • 13. jūlijs, 2022. gads
0
Pētījumi un ziņojumi

Eiropas digitālā desmitgade un autonomija

Pētījums “Eiropas digitālā desmitgade un autonomija” ir neatkarīgu ekspertu novērtējums par 2030. gada mērķrādītājiem, kas noteikti ES digitālās desmitgades programmā “Digitālais kompass” un Eiropas digitālajā stratēģijā.

  • 20. jūnijs, 2022. gads