Pasaules Ekonomikas foruma 2023. gada ziņojums par nodarbinātības nākotni

Pasaules Ekonomikas foruma 2023. gada ziņojums par nodarbinātības nākotni

  • 27. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Pēdējos trīs gadus ir ietekmējušas svārstības sarežģītajā veselības, ekonomikas un ģeopolitiskajā situācijā, kas ir apvienojušās ar pieaugošu sociālo un vides spiedienu. Šīs pārmaiņas turpina pārveidot pasaules darba tirgu un veidot pieprasījumu pēc nākotnes darbvietām un prasmēm, radot atšķirīgas ekonomiskās trajektorijas gan jaunattīstības, gan attīstītajās valstīs.

Ceturtā rūpnieciskā revolūcija, mainīgās darba ņēmēju un patērētāju vēlmes, kā arī neatliekamā vajadzība pēc zaļās un enerģētikas pārmaiņām pārveido darbaspēka nozaru sastāvu un stimulē pieprasījumu pēc jaunām profesijām un prasmēm. Globālajām piegādes ķēdēm ir ātri jāpielāgojas arvien pieaugošajam ģeopolitiskajam svārstīgumam, ekonomiskajai nenoteiktībai, inflācijai un preču cenu pieaugumam.

2023. gada ziņojumā par nodarbinātības nākotni, izmantojot unikālu globālu starpnozaru pētījumu, ir apkopota informācija par to, kā uzņēmumi plāno vadīt darba tirgus pārmaiņas no 2023. līdz 2027. gadam.

Ziņojuma struktūra:

1. nodaļā ir aplūkota globālā darba tirgus situācija 2023. gada sākumā.

2. nodaļā analizēts, kā galvenās makro tendences mainīs šo situāciju periodā no 2023.–2027. gadam.

3. un 4. nodaļā ir aplūkotas izrietošās globālās nodarbinātības un prasmju perspektīvas periodā no 2023.–2027. gadam.

5. nodaļā ir pārskatītas jaunās darbaspēka un talantu stratēģijas, reaģējot uz šīm tendencēm.

Turklāt ziņojumā ir ietverts visaptverošs ekonomikas, rūpniecības un prasmju profilu kopums. Katram no šiem profiliem ir pievienotas lietošanas rokasgrāmatas, lai tos varētu izmantot kā praktiskus rīkus. Visbeidzot, ziņojuma pielikumos ir sniegts pārskats par ziņojuma pētījuma metodoloģiju un detalizētu sadalījumu pa nozarēm attiecībā uz makro tendencēm, tehnoloģiju ieviešanu un prasmēm piecu gadu perspektīvā.

#FutureOfJobs

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Studenti
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Faktu lapa
Vispārīgi norādījumi
Pētniecības atskaite