Rūpniecība 5.0 un nākotnes darbs

Rūpniecība 5.0 un nākotnes darbs

  • 17. augusts, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Eiropas Komisijas ekspertu grupa pētniecības un inovācijas ekonomiskās un sociālās ietekmes jautājumos (ESIR) vairākkārt ir atbalstījusi mērķi veicināt sistēmisku rūpniecības pārveidi. 2023. gada jūlijā ESIR publicētajā politikas kopsavilkumā ir aplūkota rūpniecības pārveides un nākotnes darba mijiedarbība. 

Pieeja “Rūpniecība 5.0” ir būtisks solis Eiropas Savienības (ES) ekonomikas nākotnei, lai nodrošinātu, ka rūpniecība kļūst par galveno, nevis pasīvo pārveides faktoru.  Šajā kopsavilkumā tiek aplūkoti daudzi nākotnes darba tirgus aspekti pašreizējās Eiropas Savienības rūpniecības politikas kontekstā.

Publikācijas 1. sadaļā norādīts, ka līdz šim nav pietiekami ņemta vērā darbavietu un prasmju dimensija, kā arī ar to saistītā ietekme uz sabiedrību. Tādējādi ESIR ierosina ES pieņemt visaptverošu stratēģiju “Rūpniecība 5.0”, kuras mērķis ir padarīt sistēmisku rūpniecības pārveidi par nākotnes noturības un ilgtspējas virzītājspēku. Pieejā “Rūpniecības 5.0” nākotnes darbs ir jāiekļauj kā būtiska nākotnes ilgtspējīgas attīstības dimensija, tādā pašā līmenī kā citi būtiski mērķi, piemēram, klimata un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība.

Publikācijas 2. sadaļā ir ierosināta pakāpeniska pieeja darbavietu integrēšanai ES rūpniecības politikā gan ES, gan reģionālā līmenī. Šāda pieeja palīdzētu politikas veidotājiem diskusijās par tādiem jautājumiem kā “Kāda nākotne?”, “Kādas darbavietas?un “Kādas prasmes?”.

ESIR ierosina metodes, kā veicināt jauno tehnoloģiju un inovāciju attīstību, kā arī izmantot nākotnes darbavietu radīšanas potenciālu, ņemot vērā arī Eiropas valstu reģionālās īpatnības. Turklāt pieņemtais Neto nulles emisiju industrijas akts un izveidotā Ad-hoc akadēmija ir nozīmīgs solis darba tirgū nepieciešamo prasmju attīstīšanai.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Darba dokuments
Vispārīgi norādījumi