UNESCO ziņojums “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā”

UNESCO ziņojums “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā”

  • 15. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Iezīmējot izglītības attīstības vīziju 2050. gadam, Latvijā atklāts UNESCO ziņojums “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā”.

UNESCO ziņojums “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā” ir jaunākais izglītības politikas dokuments, kurā ir formulēta izglītības attīstības vīzija 2050. gadam, par galveno izvirzot izglītības lietderīgumu jeb sabiedrisko labumu. Ziņojuma saturā tiek atklāta jauna sabiedriskā līguma ideja izglītībā, izvirzot jautājumus par izglītības kā publiska un sabiedriska procesa būtību, sākot ar mācību saturu, mācību metodēm, izglītības telpu jeb tās plašo ekosistēmu un beidzot ar izglītības nozīmi klimata pārmaiņu un tehnoloģisko transformāciju aspektos.

“UNESCO izglītības ziņojums veido ANO transformējošās izglītības procesa intelektuālo pamatu, nosakot izglītības attīstības ilgtermiņa redzējumu – izglītībai ir fundamentāli jāmainās. Diskusijas dažādos līmeņos par nepieciešamajām pārmaiņām un kopīga redzējuma veidošana par izglītības nākotni ir mūsu labākā reakcija uz aktuālajām krīzēm un izaicinājumiem. Jautājumi, kas ir pamatā UNESCO ziņojumam, tostarp, kas jādara tālāk, no kā nepieciešams atteikties, kas jāizgudro no jauna, ir aktuāli kā nekad iepriekš. Nākotnes stratēģiska prognozēšana nodrošina to, ka esam proaktīvā un atbildīgā pozīcijā, ka vadām un virzām pārmaiņas, nevis pasīvi tām pakļaujamies,” uzsver Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Ziņojums latviešu valodā ikvienam interesentam pieejams ŠEIT

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Politikas veidotāji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Publikācijas veids:
Prognoze