Stratēģijas

0
Nacionālās stratēģijas

Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijā

Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam nosaka valsts turpmāk plānoto virzību uz Eiropas digitālo mērķu sasniegšanu tādās jomās kā digitālās prasmes, digitālā infrastruktūra, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija, apstiprināta 2024. gada 30. janvārī.

  • 10. jūnijs, 2024. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.–2026. gadam raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, identificē nākotnes izaicinājumus un definē galvenos nacionālās kiberdrošības politikas rīcības virzienus, apstiprināta 2023. gada 28. martā.

  • 14. jūnijs, 2023. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Jaunā Eiropas inovācijas programma

Šī gada 5. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Jauno Eiropas inovācijas programmu, kas dalībvalstīm palīdzēs atbalstīt progresīvo tehnoloģiju (deepTech) inovācijas un jaunuzņēmumus.

  • 19. jūlijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Nākamās paaudzes digitālā komisija

EK pieņēmusi jaunu digitālo stratēģiju “Nākamās paaudzes digitālā komisija”, kurā ir izklāstīta koncepcija, lai ES sasniegtu savus stratēģiskos mērķus.

  • 13. jūlijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022. gadam

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.–2022. gadam raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, identificē nākotnes izaicinājumus un definē nacionālās kiberdrošības politikas rīcības virzienus, apstiprināta 2019. gada 17. septembrī.

  • 20. jūnijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Eiropas prasmju programma

Eiropas Komisijas izstrādāta stratēģija prasmju attīstībai dalībvalstīs turpmākajiem pieciem gadiem ar 12 rīcības virzieniem, lai kopīgi virzītu un pārvarētu darba tirgus un ekonomikas pārmaiņas.

  • 16. jūnijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Uzticama un kiberdroša Eiropa

ENISA izstrādātajā stratēģijas dokumentā galvenais izvirzītais uzdevums ir, sadarbojoties ar plašāku dalībnieku loku, panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Savienībā.

  • 6. jūnijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Prasmju pilnveides pakts

Prasmju pilnveides pakts ir viens no Eiropas Prasmju programmas darbības virzieniem, ko īsteno Eiropas Komisija, ar mērķi aktivizēt privātās un publiskās ieinteresētās puses, investēt darbspējīgā vecuma cilvēku kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijā.

  • 10. maijs, 2022. gads