Stratēģijas

0
Nacionālās stratēģijas

Jaunā Eiropas inovācijas programma

Šī gada 5. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Jauno Eiropas inovācijas programmu, kas dalībvalstīm palīdzēs atbalstīt progresīvo tehnoloģiju (deepTech) inovācijas un jaunuzņēmumus.

  • 19. jūlijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Nākamās paaudzes digitālā komisija

EK pieņēmusi jaunu digitālo stratēģiju “Nākamās paaudzes digitālā komisija”, kurā ir izklāstīta koncepcija, lai ES sasniegtu savus stratēģiskos mērķus.

  • 13. jūlijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Eiropas prasmju programma

Eiropas Komisijas izstrādāta stratēģija prasmju attīstībai dalībvalstīs turpmākajiem pieciem gadiem ar 12 rīcības virzieniem, lai kopīgi virzītu un pārvarētu darba tirgus un ekonomikas pārmaiņas.

  • 16. jūnijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Uzticama un kiberdroša Eiropa

ENISA izstrādātajā stratēģijas dokumentā galvenais izvirzītais uzdevums ir, sadarbojoties ar plašāku dalībnieku loku, panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Savienībā.

  • 6. jūnijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Prasmju pilnveides pakts

Prasmju pilnveides pakts ir viens no Eiropas Prasmju programmas darbības virzieniem, ko īsteno Eiropas Komisija, ar mērķi aktivizēt privātās un publiskās ieinteresētās puses, investēt darbspējīgā vecuma cilvēku kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijā.

  • 10. maijs, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Erasmus+ programma 2021-2027

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

  • 20. aprīlis, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Eiropas Mūžizglītības platforma (LLLP)

Eiropas Mūžizglītības platforma piedāvā plašu resursu klāstu, aktualizējot mūžizglītības nozīmi un ieviešanu mūsdienu mainīgajā pasaulē.

  • 30. marts, 2022. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Digitālā desmitgade

Digitālā desmitgade ir daļa no plašākas Eiropas Komisijas stratēģiskās prioritātes: nodrošināt, ka Eiropa ir gatava digitālajam laikmetam.

  • 14. februāris, 2022. gads