Stratēģijas

0
Nacionālās stratēģijas

Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijā

Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030. gadam nosaka valsts turpmāk plānoto virzību uz Eiropas digitālo mērķu sasniegšanu tādās jomās kā digitālās prasmes, digitālā infrastruktūra, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija, apstiprināta 2024. gada 30. janvārī.

  • 10. jūnijs, 2024. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.–2026. gadam raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, identificē nākotnes izaicinājumus un definē galvenos nacionālās kiberdrošības politikas rīcības virzienus, apstiprināta 2023. gada 28. martā.

  • 14. jūnijs, 2023. gads
0
Nacionālās stratēģijas

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022. gadam

Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.–2022. gadam raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, identificē nākotnes izaicinājumus un definē nacionālās kiberdrošības politikas rīcības virzienus, apstiprināta 2019. gada 17. septembrī.

  • 20. jūnijs, 2022. gads