Eiropas Mūžizglītības platforma (LLLP)

Eiropas Mūžizglītības platforma (LLLP)

  • 30. marts, 2022. gads
  • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Jaunu zināšanu un prasmju apguve visa mūža garumā ir tālredzīgs ieguldījums, lai savlaicīgi sagatavotos un izmantotu pārmaiņu sniegtās iespējas.

Eiropas Mūžizglītības platforma (LLLP) ir no Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” līdzfinansēta iniciatīva, kas apvieno 42 vadošo organizāciju tīklus izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Šie tīkli kopumā pārstāv vairāk kā 50 000 izglītības institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas formālās un neformālās izglītības sektoros. To dalībnieki kopumā mērāmi vairākos miljonos Eiropas iedzīvotāju.

Platformas mērķis ir aktualizēt un skaidrot mūžizglītības nozīmi personības attīstībā un praktisko ieviešanu, lai veicinātu 21. gadsimta prasmju attīstību, turklāt prognozējot arī nākotnē nepieciešamās prasmes. Tā veicina sadarbību starp dažādiem sektoriem, lai paplašinātu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai visiem sabiedrības locekļiem. Platforma arī stiprina dialogu starp NVO un publiskajām institūcijām ar mērķi modernizēt mūsu izglītības sistēmas un inovācijas publiskajā sektorā.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka Latvijā pieaugušo iesaiste mūžizglītībā ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā – 2020. gadā tikai 6,6% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem iesaistījās izglītības aktivitātēs, kamēr Ziemeļvalstīs šis rādītājs bija trīs un pat četras reizes augstāks.

Eiropas Mūžizglītības platforma piedāvā plašu resursu klāstu. Tostarp publikācijas, noderīgas saites un politikas dokumentus par tādiem tematiem kā:

  • iekļaujoša izglītība;
  • prasmes un kvalifikācija;
  • digitālā un plašsaziņas līdzekļu lietotprasme;
  • ES sadarbība izglītības jomā.

Šīs iniciatīvas pamatā ir ideja, ka izglītībai būtu jāveicina ne tikai ekonomikas izaugsme un nodarbinātība, bet arī personīgā attīstība un labklājība.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Budžets:
Eiropas Savienības fondi
Iesaistītie partneri:
Eiropas Savienības dalībvalstis