Jaunā Eiropas inovācijas programma

Jaunā Eiropas inovācijas programma

 • 19. jūlijs, 2022. gads
 • 0 comments
Nacionālās stratēģijas

Šī gada 5. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Jauno Eiropas inovācijas programmu, kas dalībvalstīm palīdzēs atbalstīt progresīvo tehnoloģiju (deepTech) inovācijas un jaunuzņēmumus. Tā nodrošinās jauno tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu tirgū. 

Veicinot inovācijas attīstību, jo īpaši attiecībā uz jauno progresīvo tehnoloģiju (deepTech) inovācijas vilni, kam nepieciešami lieli kapitālieguldījumi pētniecībā un izstrādē, Eiropa pastiprinās savu centrālo lomu zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā. Progresīvo tehnoloģiju inovācijas stiprinās Eiropas tehnoloģisko līderību un radīs inovatīvus risinājumus tādām aktuālām sabiedrības problēmām kā klimata pārmaiņas un kiberdraudi.

Jaunajā Eiropas inovācijas programmā paredzēts:

 • Uzlabot Eiropas jaunuzņēmumu un nākamā līmeņa uzņēmumu (scale-ups) piekļuvi finansējumam, piemēram, mobilizējot neizmantotus privātkapitāla avotus un vienkāršojot noteikumus par iekļaušanu biržas sarakstā.
 • Uzlabos apstākļus, novatoriem paverot iespēju ar jaunām idejām eksperimentēt regulējuma “smilškastēs”.
 • Palīdzēs izveidot “reģionālās inovācijas ielejas”, kas stiprinās un labāk savienos inovācijas dalībniekus visā Eiropā, arī mazāk attīstītos reģionos.
 • Eiropā piesaistīt un noturēt talantus, piemēram, apmācot 1 miljonu deepTech talantu.
 • Izmantot skaidrāku terminoloģiju, rādītājus un datu kopas, kā arī sniedzot rīcībpolitisku atbalstu dalībvalstīm uzlabot rīcībpolitisko satvaru.

Jaunā Eiropas inovācijas programma ietver 25 aktivitātes saskaņā ar piecām pamatiniciatīvām:

 • Finansējuma nodrošināšana nākamā līmeņa (scale-ups) uzņēmumiem.
 • Inovācijas veicināšana ar eksperimentu telpu un publisko iepirkumu starpniecību.
 • Inovācijas paātrināšana un stiprināšana Eiropas inovācijas ekosistēmās visā ES.
 • Talantu piesaistīšana, noturēšana un izaugsmes veicināšana.
 • Politisko dokumentu izstrādes instrumentu uzlabošana.

Pamatojoties uz lielo darbu, kas jau paveikts, lai veicinātu inovāciju Eiropas Savienībā, Jaunās Eiropas inovācijas programmas mērķis ir paātrināt inovāciju attīstību un izvēršanu visā Savienībā, izmantojot saskaņotu darbību kopumu.

Vairāk informācijas skatīt šeit.

#EUInnovates #HorizonEU

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Kiberdrošība
Lietu internets
Lielie dati
Blokķēde
Augstas veiktspējas datošana
Mašīnmācīšanās
Mākoņdatošana
Kvantu datošana
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija:
Budžets:
Paredzēts piesaistīt 10 miljardus eiro no Eiropas Inovācijas padomes (EIC) un 30 līdz 50 miljardus eiro no citiem privātiem investoriem.
Iesaistītie partneri:
Ieinteresētās personas no valsts un privātā sektora un Eiropas kopējo interešu projektu programma (IPCEI). Turklāt Eiropas digitālo inovāciju centru tīkls atbalstīs digitālās inovācijas MVU un valsts pārvaldes iestādēs visos ES reģionos.