Atbalsts mācībām starptautiski atzītās atvērto tiešsaistes kursu platformās

Atbalsts mācībām starptautiski atzītās atvērto tiešsaistes kursu platformās

 • 29. marts, 2022. gads
 • 0 comments
Mācību iespējas

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas, iespēju apgūt darba tirgū pieprasītās zināšanas vai pilnveidot jau esošās, mācoties atvērto tiešsaistes kursu platformās.

Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju.

Projekta mērķis:

 • Paaugstināt bezdarbnieku, darba meklētāju un nodarbināto prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, iesaistoties atvērtajos tiešsaistes kursos.
 • Sekmēt bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba tirgū pēckrīzes periodā, kā arī sekmēt uzņēmumos nodarbināto kvalifikācijas celšanu labāk apmaksātam un produktīvākam darbam.

Kas pienākas bezdarbniekam, darba meklētājam un nodarbinātajiem:

 • Līdz 6 kursiem atvērto tiešsaistes kursu platformās.
 • Kopā ne vairāk kā 500 eiro 6 kursu apguvei.
 • Tiesības saņemt no NVA priekšfinansējumu 50%.
 • Bezdarbnieki saņems stipendiju 5 eiro par mācību dienu.

Mācību izdevumi tiek kompensēti 15 dienu laikā no kursa apguvi apliecinoša dokumenta un maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas, savukārt avansa izmaksas kārtība tiks noteikta līgumā par dalību mācībās.

Mācību jomas:

 • Uzņēmējdarbība (“Business”)
 • Datorzinības (“Computer science”)
 • Datu zinātne (“Data science”)
 • Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”)
 • Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (“Language Learning”)
 • Pārvaldība (“Management”)

Caurviju prasmes atbalstāmie mācību virzieni:

 • Komunikācija un sadarbība darba vidē (piemēram, emocionālā inteliģence; efektīva konfliktu risināšana; atbalstoša sadarbība komandā; publiskā runa; tīklošanās).
 • Mācīšanās spējas un metodes (piemēram, pašvadīta mācīšanās; iegūto zināšanu izmantošana praksē; savstarpējā mācīšanās).
 • Pašorganizēšanās un laika menedžments (piemēram, personīgo resursu efektīva izmantošana rezultatīvai darba dienai; stresa noturība).
 • Radošums un inovācijas profesionālajā vidē (piemēram, dizaina domāšana, kreativitāte biznesa vidē).

Ievērojot iepriekšējo izglītību, pieredzi un vēlmes, kā arī izvērtējot pretendenta digitālās un svešvalodu prasmes, ar NVA karjeras konsultantu līdzdalību tiks sagatavots konkrētam cilvēkam piemērotākais mācību piedāvājums jeb “mācību portfelis”.

Mācības var sastāvēt no vienas vai vairākām mācību jomām.

Piemēram, digitālo prasmju apguve var tikt papildināta ar tādām prasmēm kā biznesa komunikācija (caurviju prasmes) un inovāciju projektu vadība un digitālā transformācija uzņēmumos (pārvaldības prasmes).

Atvērto tiešsaistes kursu platformu un programmas var izvēlēties patstāvīgi vai no atvērto tiešsaistes platformu un programmu saraksta.

Apmācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu dalībai:

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās pieejamas ŠEIT.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Lielie dati
Tīmekļa attīstība
Telekomunikācijas
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Mācību ilgums:
Līdz 6 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Programmu datubāze
Mācību sākuma datums:
2022
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika intensīvs
Akreditācijas veids:
Fiksēti mācību rezultāti
Pašmācības kurss: