Mācību programma “Atvērto datu ietekmes novērtēšana”

Mācību programma “Atvērto datu ietekmes novērtēšana”

 • 28. jūnijs, 2023. gads
 • 0 comments
Mācību iespējas

Atvērto datu ietekmes novērtēšana ir Eiropas datu portāla akadēmijas sagatavota mācības programma ar mērķi palīdzēt izprast, kā novērtēt atvērto datu iniciatīvu ietekmi uz inovāciju un izaugsmi. Šis kurss aptver ietekmes novērtējuma sistēmas, piemērotu rādītāju izvēli, datu analīzi un vizualizāciju, kā arī veiksmīgu atvērto datu iniciatīvu apskatu Eiropā.

Mācību kursā pieejamās piecas mācību jomas: 

 • Ietekmes sasniegšana ar atvērto datu iniciatīvām: uzziniet, kāpēc atvērto datu ietekme ir tik svarīga un kā panākt ietekmi, izmantojot atvērto datu projektus vai iniciatīvas. 
 • Atvērto datu ietekmes novērtēšana Eiropā: uzziniet vairāk par dažādām metodēm, kas tiek izmantotas, lai novērtētu atvērto datu ietekmi Eiropā.
 • Atvērto datu labās prakses un izmantošanas gadījumu pārraudzība: izpētiet atvērto datu atkārtotas izmantošanas ietekmi uz valdību, sabiedrību, vidi un ekonomiku, izmantojot tīmekļa seminārus un Eiropas atvērto datu labās prakses piemērus. 
 • Izpratne par atvērto datu pieprasījumu publiskajā sektorā: izprotiet atvērto datu vērtību publiskajā sektorā un to, kā publiskās pārvaldes iestādes novērtē pieprasījumu pēc datu atkārtotas izmantošanas. 
 • Atklāt veidus, kā pārraudzīt un novērtēt atvērto datu atkārtotas izmantošanas ietekmi un iepazīstieties ar veiksmīgākajām iniciatīvām, kuros tiek pieņemti datos balstīti lēmumi un ieviesti risinājumi.

Mācību rezultāti:

 • Izprast atklāto datu nozīmi un to iespējamo ietekmi uz uzņēmumiem un sabiedrību. 
 • Izstrādāt ietekmes novērtējuma sistēmu atvērto datu iniciatīvām. 
 • Izvēlēties piemērotus rādītājus un metodes, lai izmērītu atvērto datu ietekmi. 
 • Izmantot datu analīzes un vizualizācijas rīkus, lai izmērītu atvērto datu ietekmi. 
 • Analizēt gadījumu izpēti par sekmīgām atvērto datu iniciatīvām un apzināties labo praksi.
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Lielie dati
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
Patstāvīgais darbs
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Mācību ilgums:
Ne ilgāk par 1 nedēļu
Organizācija:
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: