Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguve

Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguve

  • 1. decembris, 2021. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Augstākās izglītības iestādes studiju kursu/moduļu ietvaros var apgūt lāzertehnloģiju izmantošanu; datorgrafiku; interneta sistēmu projektēšanu; biznesa datu analīzi; robotikas un programmēšanas pamatus; ievadu interneta tehnoloģijās; datu bāžu tehnoloģijas; programmēšanas valodas Java, Python, C++; mobilo lietotņu izstrādi Android; mašīnmācīšanos; datortīklu administrēšanu.

Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmās un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju, norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, izglītības programmas nosaukumu un apjomu kredītpunktos, izglītības programmas docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu.

Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.

Saņemot apmācību kuponu, bezdarbniekam un darba meklētājam ir jāizvēlas izglītības iestāde un apmācības īstenošanas vieta no NVA piedāvātā augstākās izglītības iestādes moduļa vai studiju kursu piedāvājumu saraksta  vai izvēlēties izglītības iestādi patstāvīgi. Saraksts pieejams ŠEIT!

Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu. (SVARĪGI! Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju!)

Ja apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 150 euro mēnesī Reģionālās mobilitātes atbalstam:
• transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 7 euro dienā);​
• dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Kiberdrošība
WiFi
Programmatūra
Mobilās lietotnes izstrāde
Tīmekļa attīstība
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Programmas modulis
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Jauktā tipa
Mācību ilgums:
Līdz 3 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Programmu datubāze
Mācību sākuma datums:
2021
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss:
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji