Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) ar kuponu metodi

 • 17. janvāris, 2023. gads
 • 0 comments
Mācību iespējas

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pamatnosacījumi

 • Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste;
 • Personai var būt reģistrēts ne vairāk kā viens pieteikums izglītības programmas apguvei;
 • Personu iesaista izglītības programmu apguvē, ja tā pirms pirmreizējas iesaistes izglītības programmas apguvē nav iepriekš pabeigusi NVA īstenoto neformālo izglītību, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību, augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa programmu apguvi vai ir to ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
 • Persona apmācības ietvaros var tikt iesaistīta neformālās izglītības, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguvē kopā ne vairāk kā sešas reizes divu gadu periodā.

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pasākuma ietvaros var apgūt:

 • Neformālās izglītības programmas:
  • Valsts valoda;
  • Angļu valoda;
  • Datorzinibas u.c.
 • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību programmas.

Kā pieteikties un uzsākt apmācību:

Vairāk par pieteikšanos un programmām lasīt ŠEIT!

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Programmas modulis
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Klātienē
Mācību ilgums:
Līdz 6 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Programmu datubāze
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: