Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) ar kuponu metodi

 • 17. janvāris, 2023. gads
 • 0 comments
Mācību iespējas

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pasākuma ietvaros var apgūt:

 • Neformālās izglītības programmas:
  • Valsts valoda;
  • Angļu valoda;
  • Datorzinibas u.c.
 • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību programmas.

Kā pieteikties un uzsākt apmācību:

Vairāk par pieteikšanos un programmām lasīt ŠEIT!

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Programmas modulis
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Klātienē
Mācību ilgums:
Līdz 6 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Programmu datubāze
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: