Brīvpieejas tiešsaistes kurss medijpratībā VeryVerified.eu

Brīvpieejas tiešsaistes kurss medijpratībā VeryVerified.eu

  • 25. augusts, 2022. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Lai palīdzētu Baltijas valstu iedzīvotājiem stiprināt noturību pret dezinformāciju, atpazīt manipulāciju un kļūt par zinošākiem mediju patērētājiem, globālā attīstības un izglītības organizācija IREX ir izstrādājusi jaunu brīvpieejas tiešsaistes kursu medijpratībā.  “Very Verified”, ko veidojusi IREX īstenotā ASV Valsts departamenta Baltijas Medijpratības programma, ir piecu nodaļu kurss par to, kā analizēt mediju vēstījumus un identificēt dezinformāciju, akcentējot kritisko domāšanu. Tas ir īpaši veidots Baltijas valstu auditorijai un pieejams piecās valodās: latviski, igauniski, lietuviski, krieviski un angliski. Uzsvars kursā likts uz prasmju attīstīšanu, proti, sniedzot ieteikumus kā patērēt informāciju, bet nenorādot uz to, kuru saturu tieši izvēlēties.

“Mēs visi aizvien vairāk strādājam digitālajā ekosistēmā, un mums jāsaprot, kā tajā orientēties.  Tas ir jauns fenomens cilvēces vēsturē. Mūsu smadzenes, mūsu sabiedrība, mēs paši, mūsu draugi un kolēģi un apkārtējie neesam veidoti, lai dzīvotu tādā informācijas pārpilnībā, ar kādu šodien nepārtraukti saskaramies. Mēs visi darbojamies ar milzīgu informācijas apjomu, un liela daļa no tās ir manipulatīva, un ne tikai sociālajos medijos. Mēs saskaramies ar kļūdainu informāciju un dezinformāciju savā privātajā saziņā, skatoties televīziju, klausoties radio, un tādēļ šīs prasmes, kuras mēs viegli varam nodot arī citiem, ir kritiski svarīgas,” savas nesenās vizītes laikā Latvijā novēroja IREX prezidente Kristina Lorda.

Jaunais tiešsaistes kurss ir balstīts IREX izstrādātajā “Iemācies atpazīt” (“Learn to Discern”) pieejā informatīvās noturības veidošanai, un to IREX sākotnēji 2015. gadā izmantoja Ukrainā. Kopš tā laika šī pieeja ir pielāgota izmantošanai vairāk nekā 20 dažādās valstīs visā pasaulē, ieskaitot Gruziju, Indonēziju, Balkānu valstis un ASV. “Very Verified” aplūkoti temati par to, kā uztvert dažāda veida informāciju, piemēram, par emocionālo reakciju uz informāciju, kognitīvajām nosliecēm un digitālo labbūtību, kā arī par to, kā mediji izvēlas un pasniedz informāciju, kā strādā redakcijas, kā veikt faktu pārbaudi un kā darbojas sociālo mediju algoritmi. Tiek piedāvāts arī plašāks skatījums uz mediju īpašnieku lomu un preses brīvību, kā arī pavisam praktiski rīki un padomi kā atpazīt manipulatīvus virsrakstus, pārbaudīt foto un video autentiskumu, un kā rīkoties, saskaroties ar botiem un troļliem internetā.

“Very Verified” ir veidots interaktīvs un tā, lai tas būtu pieejams ikvienam interesentam. Kurss cenšas iesaistīt auditoriju, izmantojot videoprezentācijas, intervijas ar ekspertiem, animācijas, testus un īsus aprakstus. Kursu var apgūt gan individuāli, gan izmantojot jauktā tipa mācību pieeju. IREX izstrādāja kursa saturu ciešā sadarbībā ar ekspertiem Baltijas valstīs Solvitu Denisu-Liepnieci, Moniku Hanliju, Signi Ivasku un citiem. Kursa ceļveži angļu valodā ir igauņu žurnālistes Heleri All un Sandra Sāra, latviešu valodā – žurnālisti Ēvalds Dukuls un producente Karmena Stepanova. Intervēto ekspertu vidū ir žurnālisti Alīna Lastovska, Inga Spriņģe, Filips Lastovskis, Berta Tilmantaite, Holgers Ronemā, un Jevgēņija Volohonska, reklāmas eksperti Kārlis Gedrovics, Tomass Nemura un Vadims Barisons, sociālo mediju influenceri Deniss Ševeļovs, Ārija Helmvē, Armands Jaundzems, Roberts Kalinkinasun citi.  Kursa veidošanā piedalījās arī divi Latvijas uzņēmumi – video mārketinga aģentūra “Sense Media” no Liepājas un digitālo pakalpojumu uzņēmums “Cloud Enterprise Systems” no Jelgavas.

Primārā “Very Verified” auditorija ir vidusskolēni un augstskolu bakalaura programmu studenti, bet IREX prakse parādījusi, ka kurss var būt noderīgs resurss ikvienam interesentam. Dalībnieki, kuri kursa gaitā izpilda visus testus un gala eksāmenu, var saņemt apliecinājumu par kursa nokārtošanu. Visas piecas “Very Verified” valodu versijas ir pieejamas saitē VeryVerified.eu, kur atrodami arī materiāli jauktā tipa mācībām brīvprātīgajiem treneriem un skolotājiem.

Par IREX un Baltijas Medijpratības programmu:

ASV Valsts departamenta Baltijas Medijpratības programmu īsteno globālā attīstības un Izglītības organizācija IREX.

IREX tiecas veidot taisnīgāku, pārtikušāku un iekļaujošaku pasauli. Tā strādā 100 valstīs visā pasaulē un tās galvenais birojs atrodas Vašingtonā, ASV. Kopš 2019. gada IREX Baltijas birojs darbojas Rīgā.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Studenti
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Lietuva
Igaunija
Krievija
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Lietuviešu
Igauņu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Jauktā tipa
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: